Obuka za državne revizore Crne Gore

30. decembar 2016. godina
Obuka za državne revizore Crne Gore

U Podgorici, Crna Gora, je u periodu od 28. do 29. decembra 2016. godine održana obuka za državne revizore na temu „Rizik, materijalnost i uzorkovanje“. U ime Državne revizorske institucije obuku su održali vrhovni državni revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti, dr Duško Pejović i vrhovni državni revizor Sektora za metodologiju i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović. Oni su tokom dvodnevne radionice predstavili način rada Državne revizorske institucije prilikom obavljanja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja.


Tom prilikom obradili su sledeće teme: osnov i nivo materijalnosti, materijalnost učinka, kvalitativna razmatranja, materijalnost u reviziji pravilnosti poslovanja; osmišljavanje revizijskog pristupa i procena rizika u reviziji; proces uzorkovanja u reviziji, procena uticaja neispravljenih grešaka i izražavanje mišljenja.