Održan 14. sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine i seminar na temu revizije održivog razvoja

26. septembar 2016. godina
 Održan 14. sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine i seminar na temu revizije održivog razvoja

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je 26. septembra na seminaru posvećenom ulozi vrhovnih revizorskih institucija u reviziji održivog razvoja, u Skoplju. Seminar je organizovan u okviru 14.Godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine, a domaćin je bila Državna revizorska institucija Republike Makedonije.


Cilj seminara bio je da se vrhovne revizorske institucije iz regiona upoznaju sa konceptom i metodama sprovođenjarevizije životne sredine, kao i izazovima sa kojima se revizori susreću tom prilikom.

Učešće na ovom seminaru podržao je projekat “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske.


U okviru seminara, održana je i panel diskusija na temu Izazovi za vrhovne revizorske institucije u reviziji održivog razvoja, na kojoj je, generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, rekao da je drugim Strateškim planom DRI za period od 2016. do 2020. godine, planiran dalji razvoj revizije svrsishodnosti poslovanja i osposobljavanje za sprovođenje revizije zaštite životne sredine. On je istakao da je upravo to pravac u kome će se Državna revizorska institucija kretati kada je reč o doprinosima realizacije ciljeva održivog razvoja. Sprovođenjem revizija svrsishodnosti kojima sevršipregled ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti ključnih državnih programa, daćemo doprinos određenim aspektima ciljeva održivog razvoja, rekao je Sretenović.


On je dodao i da Narodna skupština i zainteresovane strane u Republici Srbiji pokazuju veliko interesovanje za rezultate revizija svrsishodnosti. Državna revizorska institucija će u tom cilju nastaviti razvoj Sektora za reviziju svrsishodnosti poslovanja i osposobljavati se za obavljanje revizija specijalne namene, uključujući i reviziju zaštite životne sredine.