Održan Seminar za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put''

17. jul 2017. godina
Održan Seminar za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put''

Delegacija DRI koji su činili član Saveta Institucije Miroslav Mitrović i vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, učestvovala je u radu Seminara za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put'', razvojne strategije koju je predložio kineski predsednik Si Dji Ping 2013. godine. VRI Kine pripisuje veliki značaj profesionalnim razmenama duž inicijative ''Kaiš i put'', sa željom da pojača platforme za zajednički razvoj VRI. U tom kontekstu su VRI Kine i Ministarstvo trgovine Kine, zajednički organizovali seminar koji je održan od 10. do 16. jula 2017. godine u Nandžingu.

Seminar se sastojao od brojnih sesija, od kojih su najvažnije bile razvoj revizijske teorije i prakse, revizija životne sredine i revizija velikih podataka, u kojima VRI Kine igra značajnu ulogu u revizorskoj zajednici. Pored toga, učesnici su bili pozvani da posete lokalne revizrske institucije radi još boljeg razumevanja revizije u Kini.

Tokomposete Šangaju, učesnicima je predstavljen impresivan razvoj ovog grada u poslednjih 25 godina i način upravljanja takvim rastom. Tom prilikom posebna pažnja je posvećena doprinosu revizije dobrom upravljanju javnim sredstvima u uslovima ogromnih investicija. U okviru seminara predstavljeno je i poslovanje nekoliko preduzeća kojima su osnivači različiti nivoi vlasti.

Pored razvoja prijateljskog odnosa dve zemlje, seminar je poslužio i za dalje jačanje odnosa u oblasti revizije, kao i produbljivanje saradnje sa ostalim učesnicima, VRI Bosne i Hercegovine, Mađarske, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, kao i Institutom ovlašćenih javnih računovođa Kipra.