Održan Uvodni seminar za narodne poslanike

18. jul 2016. godina

U okviru projekta “Jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine“ koji finansira Švajcarska agencija za razvojnu saradnju (SDC), a u realizaciji Narodne skupštine Republike Srbije uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Aranđelovcu je 15. i 16. jula održan Uvodni seminar za nove narodne poslanike.

Prezentatori i učesnici seminara bili su državni službenici-stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u svom radui narodni poslanici sa najmanje jednim poslaničkim mandatom. Pored predstavnika Narodne skupštine, seminaru su prisustvovali i predstavnici nezavisnih državnih organa.

Seminar je obuhvatio teme važne za rad novog saziva Narodne skupštine i saradnje sa ostalim državnim i međunarodnim institucijama – od sprovođenja nadzorne uloge Narodne skupštine, učešća u međunarodnoj saradnji, uloge nezavisnih državnih organa u radu parlamenta, kontroletrošenja javnih sredstava, do održavanja kontakta sa građanima posredstvom društvenih mreža.

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, otvorio je panel diskusiju na temu “Uloga nezavisnih državnih organa u radu parlamenta”. Prisutnim učesnicima, Radoslav Sretenović predstavio je rad Državne revizorske institucije, njenu ulogu u radu parlamenta, kao i važnost saradnje između Narodne skupštine i Institucije.

Predsednik Državne revizorske instituticije, napomenuo je da je po pitanju celokupnog izveštavanja, glavna zainteresovana strana Institucije upravo Narodna skupština, u prvom redu Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih, a od februara 2015. godine i Pododbor za razmatranje izveštaja o sprovedenim revizijamaDržavne revizorske institucije.

U našem odnosu sa Narodnom skupštinom, prvenstevno poštujemo one obaveze koje nam nalažu Ustav i zakon, ali nastojimo i da kontinuirano unapređujemo naš odnos i interesovanje poslanika za naš rad”, rekao je Sretenović.

Predsednik Državne revizorske institucije dodao je i da je primarna uloga Državne revizorske institucije podrška demokratiji i pomoć parlamentarnom nadzoru kako bi novac namenjen za dobrobit građana i društva bio potrošen na odgovarajući način. Državna revizorska institucija je potrebna Narodnoj skupštini radi provere javne odgovornosti, kao i za promociju te odgovornosti kroz transparentno objavljivanje izveštaja o reviziji.