Održan bilateralni sastanak za oblast finansijske kontrole

27. novembar 2013. godina
Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović predstavio je u Briselu, tokom prvog bilateralnog sastanka za oblast finansijske kontrole, rad Državne revizorske institucije.

Sretenović je predstavnicima Evropske komisije govorio o nadležnostima Institucije, predmetima i subjektima revizije, vrstama revizije, saradnji Institucije sa Narodnom skupštinom, realizaciji preporuka.

Prvi bilateralni „skrining“ bio je posvećen analitičkom prikazu stepena usklađenosti propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije na polju kontrole javnih finansija za pregovaračko poglavlje 32.

Delegaciju Vlade Srbije predvodio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Nikola Ćorsović.

Osim predstavnika iz Državne revizorske institucije i Ministarstva finansija, delegaciju su činili i šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU Tanja Miščević, predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i državne uprave, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i Kancelarije za evropske integracije.