Održan drugi koordinacioni sastanak između Državne revizorske institucije i Republičkog javnog tužilaštva

07. jul 2016. godina
Održan drugi koordinacioni sastanak između Državne revizorske institucije i Republičkog javnog tužilaštva

U zajedničkoj organizaciji Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) i Ministarstva pravde SAD – Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku pravosuđa (OPDAT), u Vrdniku je, od 30. juna do 1. jula 2016. godine, organizovan drugi koordinacioni sastanak između Državne revizorske institucije i Republičkog javnog tužilaštva.

Ispred Državne revizorske institucije sastanku su prisustvovali predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović, vrhovni državni revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti Duško Pejović, vrhovni državni revizor Sektora za metodologiju i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović, viši savetnik u reviziji Vladenka Šegan, kao i zaposleni Pravne podrške u reviziji Jelena Milić, Ana Murganić, Tanja Zekić i Radojka Veljić.

Predstavnici dveju institucija su, nakon uspostavljanja ovog koordinacionog mehanizma u maju, iskoristili dvodnevni susret da kroz dijalog i zajednički rad razmene znanja o metodologiji izrade revizorskih izveštaja i načinima da se nalazi revizora iskoriste kao polazna osnova u tužilačkim istragama ili za podnošenje krivičnih prijava.
Revizori i tužioci su radili u kombinovanim timovima na studijama slučaja koje je pripremila Državna revizorska institucija i to na temu lažiranja javne nabavke u jednom javnom preduzeću, odnosno na slučaju pronevere u drugom preduze
ću. Kao rezultat rada u grupama, predstavljene su krivične prijave, kao i plan istrage na osnovu obrazaca koje je razvio OPDAT.

Značaj ovakvih susreta između predstavnika dve institucije potvrdio je i drugi koordinacioni sastanak. Istaknuto je da je neophodna stalna komunikacija, kao i maksimalno korišćenje mogućnosti koje pruža timski rad, s obzirom na nedostatak resursa na obe strane. U završnoj reči, Sretenović je istakao da je ova radionica dala efektivan rezultat dobre saradnje tužilaštva i DRI. Takođe, izrazio je i spremnost Institucije, da na nekom od narednih sastanaka, sa svojim dužnostima, ovlašćenjima i radom upozna još veći broj tužilaca.

Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, istakao je da će neki od elemenata diskusije koja je vođena tokom dva dana poslužiti za konkretna sistemska rešenja.