Održana IT Radionica: Pouzdanost informacionog sistema

01. decembar 2016. godina
Održana IT Radionica: Pouzdanost informacionog sistema

Predstavnici Državne revizorske institucije, revizori za IT podršku u revizijama, Dragan Stojanović i Dejan Stojiljković, predstavili su danas rad Državne revizorske institucije u Beogradu, na radionici posvećenoj dosadašnjim iskustvima DRI u reviziji informacionih sistema lokalnih vlasti.

Cilj radionice bio je upoznavanje sa radom Državne revizorske institucije u oblasti revizije informacionih sistema i prilika da se razmene iskustva i mišljenja u vezi sa ovom oblašću rada.

Radionica je održana uz podršku projekta "Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama", koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).