Održana konferencija „Uspostavljanje efektivnih radnih odnosa između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija“

09. novembar 2016. godina
Održana konferencija „Uspostavljanje efektivnih radnih odnosa između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija“

Delegacija Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom Radoslavom Sretenovićem, učestovovala je na međunarodnoj konferenciji „Uspostavljanje efektivnih radnih odnosa između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija“, održanoj u Ankari 8. i 9. novembra 2016. godine. Domaćin konferencije bio je Turski revizorski sud, a organizovana je uz finansijsku i logističku podršku organizacije SIGMA, zajedničke inicijative OECD i EU.


Cilj konferencije bio je prezentovanje Smernica za razvoj efektivne saradnje između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija - dokumenta izrađenog na osnovu istraživanja sprovedenog od strane Revizorskog suda Turske i organizacije SIGMA, a u kom su predstavljena iskustva 33 zemlje članice EU, kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, u ovoj oblasti. Predstavljeni su i konkretni primeri dobrih praksi u zemljama članicama EU i Mreže o stvaranju i održavanju čvrstih radnih odnosa između VRI i parlamenata koji omogućavaju parlamentima da izvršnu vlasti drže odgovornom i da pomognu VRI da povećaju uticaj svog revizijskog rada.


U okviru prvog dana konferencije prezentovane su dve teme i održane dve panel diskusije, a predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, učestvovao je u moderiranoj panel diskusiji o efektivnoj komunikaciji i odnosima sa parlamentom i relevantnim parlamentarnim odborima. Drugi dan konferencije bio je posvećen prezentacijama na temu praćenja nalaza i preporuka vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata.


Konferencija se pokazala kao izuzetno korisna za predstavnike VRI Mreže, da kroz razgovor i disusije razmene iskustva o dobrim praksama i izazovima sa kojima se susreću u radu, i pokrenula nove ideje i dalje korake koji se mogu preduzeti u unapređenja odnosa između vrhovnih revizorskih institucijai parlamenta.


Konferencija predstavlja realizaciju jedne od prioritetnih aktivnosti iz Plana rada Mreža vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda (Mreža). Na regionalnoj konferenciji na temu “Odnosa VRI i parlamenata”, održanoj u novembru 2013. godine u Budvi, Mreža je donela odluku da izradi smernice, koje bi imale cilj da pruže pomoć u utvrđivanju mogućnosti za jačanje obostranih korisnih radnih odnosa između VRI i parlamenata.