Održana konferencija „Značaj interne kontrole za efikasno i efektivno sprovođenje javnih nabavki“

27. jul 2017. godina
Održana konferencija  „Značaj interne kontrole za efikasno i efektivno sprovođenje javnih nabavki“

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovalisu na konferenciji pod nazivom „Značaj interne kontrole za efikasno i efektivno sprovođenje javnih nabavki“, održanoj u Aranđelovcu 25. i 26. jula i organizovanoj od strane Sektora za internu kontrolu i internu reviziju Ministarstva finansija.

Na dvodnevnoj konferenciji učešće su uzeli vrhovni državni revizori Državne revizorske institucije dr Duško Pejović, Svetlana Toma Anokić, Radulka Urošević, državni revizor za IT podršku reviziji Dragan Stojanović, kao i šef Kancelarije predsednika DRI, Iva Vasilić.

Konferenciju je otvorio ministar finansija dr Dušan Vujović, a nakon toga učesnicima se obratila Karla Herši, stalna predstavnica Ujedinjenih nacija u Srbiji. Konferenciji su prisutvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije, Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC), Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke i preko četrdeset rukovodioca iz jedinica lokalne samouprave.

U okviru prve panel diskusije „Unapređenje odgovornosti i transparentnosti u upravljanju javnim sredstvima”, prisutnima se obratila Iva Vasilić, šef Kancelarije predsednika DRI. Ona je istaklatipične nalaze revizije utvrđene u sprovođenju javnih nabavki na lokalnom nivou, kao i u sistemu interne kontrole, a osvrnula se i na učešće DRI u pregovaračkim poglavljima 5 i 32, kao i u Programu reforme upravljanja javnim finansijama.

Na panel diskusiji učestvovali su i Larisa Zdravković, v.d. pomoćnika ministra finansija, Vladan Petrović, rukovodilac programa Delegacije EU, Miloš Jović, predstavnik Upraveza javne nabavke, Radojko Obradović, konsultant UNDP i Petar Vasilev, SDC.

Učesnici panela saglasili su se da je neophodno razviti unutrašnje kapacitete za ocenu rizika koji mogu da utiču na realizaciju ciljeva insititucije, i saglasno oceni, definisati i ugraditi kontrolne aktivnosti u sve poslovne procese kako bi se na minimum svelenepravilnosti i obezbedio integritet poslovnih procesa. Povećanje odgovornosti za efikasnu i efektivnu, odnosno svrsishodnu upotrebu javnih sredstava predstavlja jedan od osnovnihciljevainterne finansijske kontrole u javnom sektoru. Zajednički rad i saradnja Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije, donatorske zajednice i razvojnih partnera je usmeren na ostvarenje tog cilja kroz jačanje upravljačke odgovornosti rukovodilaca kod korisnika javnih sredstava za zakonitu i svrsishodnu upotrebu javnih sredstava.

Dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti prisutnima je predstavio metodologiju eksterne revizije lokalnih samouprava i način na koji se u okviru ovog sektora sprovodi revizija budžeta lokalnih vlasti, kao i najvažnije nalaze i preporuke date subjektima revizije.

Svetlana Toma Anokić, vrhovni državni revizor Sektora za reviziju svrsishodnosti poslovanja govorila je o revizijama koje sprovodi sektor kojim rukovodi, pojmu i značaju revizije svrsishodnosti, kao i samoj nameni i metodogoji koja se primenjujeu postupku revizija koje obavlja DRI.

Drugog dana konferencije, državni revizor za IT podršku reviziji,Dragan Stojanović učesnike je upoznao sa pojmom revizije informacionih sistema, načinu sprovođenja iste, i značaju upotrebe informacionih sistema u postupku sprovođenja revizije.

Na konferenciji je ukazano da ne postoje univerzalni primeri dobre prakse u smislu organizacije i funkcionisanja sistema interne kontrole i interne revizije u javnom sektoru, jer su duboko uslovljeni i determinisani okolnostima koje karakterišu lokalno okruženje, a ključni element je upravljačka odgovornost.

Jedan od zaključaka dvodnevne konferencije, kako bi se suštinski razumeli i dosledno primenili principi interne kontrole i interne revizije u praksi,jeste da je neophodno holistički pristupiti svim aspektima operativnog rada korisnika javnih sredstava i razviti unutrašnje kapacitete za procenu rizika koji mogu da utiču na realizaciju ciljeva insititucije. Takođe, neophodno je definisati i ugraditi kontrolne aktivnosti kroz sve poslovne procese kako bi se sprečio nastanak nepravilnosti i kako bi se obezbedio integritet poslovnih procesa.

Izveštaji o obavljenim finansijskim revizijama u lokalnim samoupravama, kao i izveštaji o obavljenim revizijama svrsishodnosti, daju dragocene i nezamenjive smernice za dalje unapređenje funkcionalnosti, zakonitosti i svrsishodnosti poslovanja korisnika javnih sredstava.

Zaključci i preporuke iz izveštaja o obavljenim revizijama svrsishodnosti predstavljaju dragoceni podsticaj ne samo za otklanjanje ukazanih nedostataka,već i za primenu postupaka za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u javnim nabavkama, unapređenje planiranja i izvršenja budžeta,a možda najvažnije od svega, unapređenje rada i sistema državne uprave u celini. Stoga je od suštinskog značaja dalje unapređenje saradnje Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republičkog sekretarijata za javne politike i drugih organa izvršne vlasti sa Državnom revizorskom institucijom kako bi se maksimalno iskoristile preporuke iz revizorskih izveštaja za otklanjanje slabosti u sistemu javne uprave i unapređenje funkcionalosti istog.