Održana obuka za deo zaposlenih u DRI - „Najbolje prakse u revizijama svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja“

18. decembar 2020. godina
Održana obuka za deo zaposlenih u DRI - „Najbolje prakse u revizijama svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja“

Revizori koji sprovode revizije pravilnosti poslovanja pohađali su od 15. do 17. decembra, putem zoom platforme, obuku pod nazivom „Najbolje prakse u revizijama svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja“ koju su održali stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država - Kancelarije za odgovornu vlast (GAO).

Učesnicima treninga, putem grupnih i pojedinačnih vežbi, predstavljena je, između ostalog, matrica za koncipiranje revizije svrsishodnosti poslovanja, vrste dokaza koje su potrebne u ovoj vrsti revizije, uzorkovanje, planiranje revizije, analiza podataka, strateška komunikacija, studije slučaja.

Državna revizorska institucija ima skoro 200 revizora obučenih za sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja. Godišnjim Programom revizije DRI za 2020. godinu obuhvaćeno je 13 revizija svrsishodnosti poslovanja, dok je za sledeću godinu planirano 15 revizija ove vrste.

Obuke su održane u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije u okviru Projekta za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).