Održana prva regionalna radionica na temu „Proces planiranja revizije finansijskih izveštaja“

06. oktobar 2017. godina
Održana prva regionalna radionica na temu „Proces planiranja revizije finansijskih izveštaja“

U okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Evropskog revizorskog suda,auz podršku vrhovne revizorske institucije Švedske, u Sarajevu je, od 3. do 5. oktobra 2017. godine, održana prva regionalna radionica na temu „Proces planiranja revizije finansijskih izveštaja“ na kojoj je učešće uzela i delegacija Državne revizorske institucije.


Ispred Državne revizorske institucije na radionici su učestovali vrhovni državni revizori Radulka Urošević i Gordana Nahajovski, kao i Ljiljana Dimitrijević, ovlašćeni državni revizor.


Prva regionalna radionica bila je posvećena fazi planiranja revizije finansijskih izveštaja i sledećim temama: razumevanju subjekta revizije, oceni rizika i utvrđivanju materijalnosti.


Vrhovni državni revizor Sektora za organizaciju obaveznog socijalnog osiguranja, Radulka Urošević, govorila je o reviziji javnih sredstava u Republici Srbiji i metodološkim pravilama i smernicama za reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja.


Vrhovni državni revizor Sektora za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava, Gordana Nahajovski, govorila je o važnosti poznavanja subjekta revizije i njegovog poslovanja u postupku sprovođenja revizije.


Ljiljana Dimitrijević, ovlašćeni državni revizor, prisutnima je govorila o oceni rizika i odgovorima revizora na ocenjene rizike.


Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske pružila je ekspertsku podršku učesnicima radionice, predstavljajućiprimenu Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u procesu planiranja revizije finansijskih izveštaja.


Na sastanku oficira za vezu, održanom u Rigi 2016. godine, usvojen je predlog da se Plan rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija državakandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Evropskog revizorskog suda, dopuniserijomradionica o reviziji finansijskih izveštaja. Nakon ove radionice, planira se organizovanje još dve radionice na temu sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i izveštavanja o revizijama finansijskih izveštaja.Učešće predstavnika DRI omogućeno je uz podršku projekta„Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).