Održana radionica „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”

16. oktobar 2017. godina
Održana radionica „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”

U okviru Tvining lajt projekta pod nazivom „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”, koji VRI Letonske Republike sprovodi u korist Državne revizorske institucije Republike Srbije, u periodu od 10. do 13. oktobra organizovana je radionica pod nazivom „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”.


Tokom četiri dana, zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji imali su priliku da od eksperata VRI Letonske Republike nauče više o uveravanju u kvalitet, kontroli kvaliteta u različitim vrstama revizije, ulozi ISSAI u radu VRI, standardima za uveravanje u kvalitet i kontroli kvaliteta u postupku revizije finansijskih izveštaja, revizije pravilnosti poslovanja i reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Ovo je jedna od prvihaktivnostiu okviru prvog meseca ralizacije projekta. U narednih osam meseci, stručnjaci VRI Letonije, takođe će pružati ekspertsku podršku zaposlenima u DRI, kroz dodatne planirane aktivnosti.


Cilj projekta je da se poveća efektivno i efikasno upravljanje i korišćenje javnih sredstava u Republici Srbiji kroz jačanje revizijskih kapaciteta Državne revizorske institucije Republike Srbije. Kroz projekat će biti pružena podrška DRI u uvođenju kontrole kvaliteta revizija u skladu sa međunarodnim standardima revizije i međunarodnom revizijskom praksom. Projekat će rezultirati time što će DRI uvesti odgovarajući sistem kontrole kvaliteta revizije usklađen sa evropskim i međunarodnim standardima revizije, kao i time što će DRI standardizovati svoju revizijsku praksu u skladu da dobrom praksom.