Osmi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

06. februar 2017. godina
Osmi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom Radoslavom Sretenovićem, učestovovala je na osmom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku, održanom u Londonu 2. i 3. februara 2017. godine. Domaćin sastanka bila je vrhovna revizorska institucija (VRI) Ujedinjenog Kraljevstva.

Pored međusobne razmene iskustava članova Radne grupe za raviziju i etiku, iskustva su razmenjena i sa kolegama iz VRI Ujedinjenog Kraljevstva. Na sastanku su razmatrani nacrti dokumenata koje Radna grupa za reviziju i etiku priprema za potrebe EUROSAI – nacrt smernica za implementaciju ISSAI 30 (Etičkog kodeksa), mogući model za obuku, kao i smernice za reviziju etike, čije se usvajanje očekuje na narednom Kongresu EUROSAI. Predstavnici DRI su na sastanku predstavili mogući model za obuku o etici.


Nacionalne VRI treba da ažuriraju svoja etička pravila u skladu sa revidiranim ISSAI 30. Radna grupa za reviziju i etiku će pružiti podršku u ovom procesu kroz pripremu navedenih metodoloških dokumenata. Tokom diskusije je istaknut značaj prikupljanja i predstavljanja dobrih praksi, uz uzimanje u obzir značajno različitih pravnih okvira i društvenog okruženja pojedinačnih VRI. Na osnovu ovih praksi, svaka VRI će sama odabrati najprikladnije rešenje za primenu.

Sastanak je organizovan uz podršku projekta “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske.