Peti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije (POSP)

24. septembar 2016. godina
Peti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije (POSP)

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, predstavio je najnovije informacije u vezi sa radom Državne revizorske institucije učesnicima petog sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije, održanom u Domu Narodne skupštine.

On je drugog dana sastanka, 23. septembra 2016. godine, poslanicima Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, kao i predstavnicima Evropskog revizorskog suda predstavio nalaze iz izveštaja o revizijama sprovedenim tokom 2015. godine.


Značaj 2015. godine za rad Institucije ogleda se u tome da su po prvi put Programom revizije bili obuhvaćeni svi subjekti revizije kod kojih se revizija sprovodi obavezno svake godine.Takođe, Programom za 2015. godinu po prvi put je obuhvaćena revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja političkih stranaka.


Na osnovu Programa revizije, Institucija je u 2015. godini izvršila revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja kod 78 subjekata. Sprovedena je i revizija sastavnih delova finansijskih izveštaja kod 80 subjekta. Ovim revizijama su obuhvaćeni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 1.979 milijardi dinara, rekao je Sretenović.


On je dodao da je,pored objavljenih 158 izveštaja o navedenim revizijama, sprovedena i provera verodostojnosti odazivnih izveštaja kod 14 subjekata revizije lokalnih vlasti. Kada se ovome dodaju i objavljena dva izveštaja po Programu revizije za 2014. godinu (izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije” i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja AD „Novosadski sajam“), u 2015. godini objavljeno je ukupno 174 izveštaja o reviziji.

Kada je rečo procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Sretenović je naglasio da Institucija u ovom procesu učestvuje u okviru 2 pregovaračke grupe – 32 (finansijska kontrola) i 5 (javne nabavke). Otvoreno je Poglavlje 32u kom Institucija ima vodeću ulogu kod potpoglavlja koje se tiče eksterne revizije i potpuno je spremna za početak pregovora, rekao je Sretenović.


Na kraju svog izlaganja, Sretenović se osvrnuo i na značaj saradnje Državne revizorske institucije i Narodne skupštine, naročito sa članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Formiranjem Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Institucije, načinjen je veliki korak u daljoj saradnji, rekao je Sretenović. Generalni državni revizor, prisutne je podsetio i na Memorandum o saradnji kojim su definisani osnovni pravci buduće saradnje Institucije iOdbora. Kontinuirano unapređivanje odnosa u oblasti finansijske kontrole vlasti, uz promovisanje principa odgovornosti, tranparentnosti i svrsishodnosti u trošenju javnih sredstava jesu temelji na kojima Institucija gradi svoj budući odnos sa Odborom za finasije, zaključio je Sretenović.


Sledeći sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održaće se 15. i 16. marta 2017. godine u Strazburu.