Predavanje eksperata Evropskog revizorskog suda

04. novembar 2016. godina
Predavanje eksperata Evropskog revizorskog suda

U Beogradu je 3. i 4. novembra održana je napredna obuka za zaposlene revizore u Državnoj revizorskoj instituciji . Dvodnevna obuka sprovedena je uz podršku projekata "Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama" finansiranog od strane Vlade Kraljevine Švedske i projekta "Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama" finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).


Cilj obuke bio je unapređenje primene metodoloških pravila i smernica za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju pravilnosti poslovanja, kao i relevantnih revizijskih alata i tehnika, a održali su je eksperti Evropskog revizorskog suda, Pol Haška i Hana Dimpker.

Polaznici obuke imali su priliku da steknu uvid i bliže se upoznaju sa metodama rada Evropskog revizorskog suda, kao i da steknu neposredan uvid u postupak rada Suda kada je reč o uzorkovanju, primeni rezultata uzorkovanja i oceni greške u odnosu na utvrđenu materijalnost u postupku revizije.


Ovakva vrsta obuka i predavanja pokazala se kao izuzetno korisna,jer pruža mogućnost razmene stručnih mišljenja i iskustva u radu i učenja novih metoda i alata koji za cilj imaju lakše i efikasnije sprovođenje revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja.


Obuci su prisustvovali i zaposleni iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Kancelarije za reviziju Brčko distrikta.