Predstavnici DRI pohađali onlajn obuku o upravljanju imovinom javnog sektora

04. novembar 2020. godina
Predstavnici DRI pohađali onlajn obuku o upravljanju imovinom javnog sektora

Predstavnici Državne revizorske institucije Milena Leković, Ivana Dragosavac, Uroš Marjanović, Dragan Živković i Danilo Mašković pohađali su onlajn obuku o upravljanju imovinom javnog sektora koju je, u periodu između 9. oktobra i 3. novembra 2020. godine, održao Centar za izuzetnost u finansijama sa sedištem u Ljubljani.

Kako efikasno upravljati imovinom javnog sektora, koja je uloga evidencija imovine i baza podataka o imovini u upravljanju imovinom javnog sektora, kao i razumevanje imovine javnog sektora i reforma računovodstvenog sistema kao podrška u upravljanju imovinom javnog sektora bile su neke od tema onlajn obuke. Tokom obuke dat je i multidisciplinaran pregled aspekata finansijskog izveštavanja za efikasno upravljanje imovinom javnog sektora. Predstavljene su međunarodne dobre prakse i izazovi u razvoju upravljanja imovinom u javnom sektoru kroz sistematičan i sveobuhvatan pregled međunarodnih trendova i postignuća u ovoj oblasti.

Pored predstavnika DRI, obuci su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija – Uprave za trezor Republike Srbije, kao i predstavnici relevantnih institucija iz okruženja.

Tokom obuke podeljene u tri celine, učesnici su razmenili svoja iskustva i prakse institucija iz kojih dolaze.