Predstavnici DRI učesnici na e-seminaru EUROSAI IT Radne grupe „VRI i digitalni zaokret: Razvijanje IT veština i kapaciteta za IT reviziju“

13. novembar 2020. godina
Predstavnici DRI učesnici na e-seminaru EUROSAI IT Radne grupe „VRI i digitalni zaokret: Razvijanje IT veština i kapaciteta za IT reviziju“

Predstavnici DRI – vrhovni državni revizor, Ivica Gavrilović, državni revizori, Dragan Stojanović, Dejan Stojiljković i Željko Motić, i viši savetnik, Miloš Mandušić pratili su e-seminar EUROSAI IT Radne grupe „VRI i digitalni zaokret: Razvijanje IT veština i kapaciteta za IT reviziju“ održan 12.novembra 2020. godine.

Cilj e-seminara je promovisanje razmene iskustava između članova Radne grupe za IT i nastavak rada na izgradnji IT veština zaposlenih u vrhovnim revizorskim institucijama. Diskusija je vođena o tome da i ostali zaposleni moraju da poseduju informatičke veštine koje postaju sve važnije usled promena u operativnom okruženju VRI zbog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija. Tokom seminara, organizovane su i radionice u cilju razmatranja ključnih IT kompetencija i IT revizora i „tradicionalnih“ revizora uz učešće svih prisutnih.

Ovaj događaj takođe predstavlja i početak novog Radnog toka Radne grupe pod nazivom „Istraživački i trening centar“, koji je uključen u novi Plan rada Radne grupe.