Predstavnici DRI učesnici na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

26. novembar 2020. godina
Predstavnici DRI učesnici na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

Državni revizori Dragojle Polić i Goran Čabarkapa i viši savetnik Žarko Vojnić učestvovali su na 6. sastanku koji je organizovala Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) - Radna grupa za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe, održanom onlajn 24. novembra putem Zoom platforme.

Tokom sastanka predstavljeni su rezultati međunarodnih koordiniranih revizija sprovedenih u okviru Radne grupe, kao i preporuke na osnovu dobre prakse za sprovođenje revizija u oblasti sprečavanja i otklanjanja posledica poplava. Članicama RG je predstavljen i Nacrt plana rada RG za period 2021-2024. godine.

U okviru godišnjeg sastanka, održan je i seminar 25. novembra na temu „Sprečavanje katastrofa izazvanih ljudskim delovanjem: tri koraka u budućnosti“. Tokom seminara održane su dve prezentacije pod nazivom „Tri akademska koraka ka prevenciji nepogoda izazvanih ljudskim faktorom: identifikacija, procena, suočavanje neizvesnostima“ i „Korišćenje serije standarda ISSAI 5500 u reviziji prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom“.

EUROSAI Radnom grupom za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe predsedava VRI Ukrajine. DRI je od avgusta 2014. godine članica ove EUROSAI Radne grupe. Misija Radne grupe je da ojača saradnju u oblasti razvoja revizije, koordiniranju napora evropskih država u upravljanju merama za sprečavanje i eliminisanje posledica prirodnih nepogoda i katastrofa.