Predstavnici DRI učesnici seminara „Metodologija procene učinka upravljanja javnim dugom“

11. avgust 2017. godina
Predstavnici DRI učesnici seminara „Metodologija procene učinka upravljanja javnim dugom“

Predstavnice Državne revizorske institucije Mirjana Gačević, ovlašćeni državni revizor i Milena Leković, savetnik u reviziji učestvovale su od 7. do 11. avgusta 2017. godine na seminaru, koji je pod nazivom „Metodologija procene učinka upravljanja javnim dugom“, održan u Beču.

Učesnici skupa su kroz predavanja, studije slučaja i interaktivni rad obradili način primene, kriterijume za ocenu indikatora, kao i Metodologiju procene učinka upravljanja javnim dugom iz 2015. godine.

Na seminaru, koji su organizovali Svetska banka i Ujedinjene nacije, učestvovali su predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i ministarstava finansija iz 13 država.