Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05. mart 2020. godina
Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić učestvovali su na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT (ITSA) i samoocenjivanjem revizije IT (ITASA) koji je 3. i 4. marta 2020. godine u Bernu organizovala Švajcarska federalna kancelarija za reviziju.

Tokom sastanka državni revizor Dejan Stojiljković predstavio je iskustva u vezi sa samoocenjivanjem informacionih tehnologija (ITSA) Državne revizorske institucije, dok su njegove kolege iz vrhovnih revizorskih institucija Turske, Holandije i Austrije govorile osamoocenjivanju revizije informacionih tehnologija (ITASA).

Sve faze revizije koje sprovodi Državna revizorska institucija su uključene u Informacioni sistem „DRIMS“. Svi podaci i dokumenta su u digitalnom formatu, rekao je Stojiljković i najavio automatizaciju procesa revizije uvođenjem AMS sistema.

Po njegovim rečima, u protekloj godini DRI je učinila značajne korake ka unapređenju rada u oblasti IT.


Izvršeno je mapiranje poslovnih procesa i započet je proces nabavke novog AMS sistema kojiće omogućiti digitalizaciju postupka revizije. Zatim, završeno je samoocenjivanje informacionih tehnologija (
ITSA) DRI.
Sprovedene su osnovne i napredne obuke za korišćenje posebnog softvera koji se koristi tokom revizije računarskih podataka - IDEA softver. Nabavljene su nove licence za IDEA softver. Usvojena su metodološka pravila i smernice za IT reviziju, a povećan je i broj timova koji sprovode ovu vrstu revizije, rekao je Stojiljković.

Pored razmene iskustva i stručnog znanja u oblasti samoocenjivanja IT i samoocenjivanja revizije IT, na skupu su predstavljeni planovi u ovim oblastima u 2020. i 2021. godini, kao i informacije u vezi sa predstojećim sastankom Radne grupe EUROSAI za IT.

Učešće predstavnika DRI na sastanku u Bernu je podržao Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP), u okviru projekata „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“. Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.