Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

02. mart 2017. godina
Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

S leva na desno: Oguz Umit (Turska), Milena Vasiljković, Eva Leka (Albanija), Ozlem Oozcalik (Turska), Maja Firanji i Andrija Grujić

Maja Firanji, savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji i Andrija Grujić i Milena Vasiljković, samostalni savetnici u Državnoj revizorskoj instituciji, započeli su 1. marta 2017. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mlade kolege u Luksemburgu će boraviti do 31. jula 2017. godine, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovnih revizorskih institucija Turske i Albanije.

Tokom petomesečnog stažiranja koleginice Maja Firanji i Milena Vasiljković će raditi u Komori IV – Regulacija tržišta i konkurentna ekonomija, dok će kolega Grujić raditi u Komori V – Finansiranje i administriranje Unije.

Evropski revizorski sud je po deseti put pozvao predstavnike Državne revizorske institucije da učestvuju u programu stažiranja, nakon što je Srbiji dodeljen status kandidata za članstvo u EU.

Evropski revizorski sud organizuje program stažiranja za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija država kandidata od 1999. godine i smatra se važnim instrumentom za pružanje uvida u reviziju fondova EU za revizore iz vrhovnih revizorskih intitucija budućih država članica.

Program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu se pokazao korisnim i za revizore iz nacionalnih institucija država kandidata i za Evropski revizorski sud.