Predstavnik DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

03. mart 2020. godina
Predstavnik DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

S leva na desno: Silvana Ramadani (Albanija), Onur Demir (Turska), Miranda Misini (Albanija), Uroš Marjanović (Republika Srbija)


Samostalni savetnik u reviziji Uroš Marjanović, započeo je 2. marta 2020. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnik DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, Turske i Severne Makedonije u ERS boraviće do 31. jula ove godine.

Tokom petomesečnog stažiranja, Uroš Marjanović radiće u Komori V - finansiranje i administriranje Unije.

ERS je po 16. put pozvao predstavnike DRI da učestvuju u programu stažiranja nakon odluke da se Srbiji dodeli status države kandidata za članstvo.

Evropski revizorski sud organizuje dva programa stažiranja godišnje za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija država kandidata. Stažiranje traje pet meseci (od oktobra do februara i od marta do jula). Ovakva organizacija traje od 1999. godine i smatra se važnim instrumentom za pružanje uvida u reviziju fondova EU za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija budućih država članica.