Predstavnik Institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

02. mart 2016. godina
Predstavnik Institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu
Sa leva na desno: Jonild Hoxhaj, Mehmet Ergün, Güneş Ünal, Krisi Anastas, Alkida Llakaj i Stefan Stojanović

Stefan Stojanović, mlađi savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji, počeo je 1. marta 2016. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mladi kolega boraviće u Luksemburgu narednih pet meseci, do 31. jula, zajedno sa kolegama iz vrhovnih revizorskih institucija Albanije i Turske. Tokom petomesečnog stažiranja Stefan Stojanović će raditi u Direktoratu B – Komori za koordinaciju, evaluaciju, uveravanje i razvoj.

Evropski revizorski sud je po sedmi put pozvao predstavnike Državne revizorske institucije da učestvuju u programu stažiranja, a nakon što je Srbiji dodeljen status kandidata za članstvo u EU.

Evropski revizorski sud organizuje dva programa stažiranja godišnje za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija država kandidata. Stažiranje traje pet meseci - od oktobra do februara i od marta do jula. Ovakva organizacija traje od 1999. godine i smatra se važnim instrumentom za pružanje uvida u reviziju fondova EU za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija budućih država članica.

Program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu se pokazao korisnim i za revizore iz nacionalnih institucija država kandidata i za Evropski revizorski sud.