Preminuo Života Antić, prvi imenovani vrhovni državni revizor

09. mart 2022. godina
Preminuo Života Antić, prvi imenovani vrhovni državni revizor

Života Antić, prvi imenovani vrhovni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji, koji je tu funkciju obavljao od 1. jula 2008. godine do 21. aprila 2012. godine preminuo je 9. marta 2022. godine u Nišu nakon kraće bolesti.

U razvoju Državne revizorske institucije Antićev doprinos naročito se ističe u izradi Izveštaja o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2008. godinu, inače prvog izveštaja o reviziji koji je Institucija predala Narodnoj skupštini 27. novembra 2009. godine.

Pre obavljanja poslova na funkciji vrhovnog državnog revizora, sa koje je penzionisan, radio je na poslovima ovlašćenog državnog revizora, revizora, ovlašćenog računovođe, šefa odseka finansijske policije Poreske uprave - Centar Niš, šefa odseka za budžetsku inspekciju grada Niša, zamenika načelnika finansijske policije Republičke uprave javnih prihoda - Centar Niš.

Života Antić je bio vrsni analitičar budžeta, stručnjak za javne nabavke, kao i za procenu kapitala javnih preduzeća i njihovu privatizaciju. Autor je priručnika „Budžetska kontrola - Priručnik za budžetsku inspekciju i korisnike budžetskih sredstava“, IPC Beograd 2006. godine, i koautor priručnika „Finansijsko upravljanje, konrola i revizija kod korisnika javnih sredstava“, IPC Beograd 2018. godine.

Sahrana će biti u utorak, 15. marta 2022. godine u 14:00 časova na Novom groblju u Nišu.