Prvi koordinacioni sastanak Državne revizorske institucije i Republičkog javnog tužilaštva

17. maj 2016. godina
Prvi koordinacioni sastanak Državne revizorske institucije i  Republičkog javnog tužilaštva

U okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) kojisprovodi USAID, a u saradnji sa Ministarstvom pravde SAD – Kancelarijom za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku pravosuđa (OPDAT), u ponedeljak, 16. maja 2016. godine organizovan je prvi koordinacioni sastanak između Državne revizorske institucije i Republičkog javnog tužilaštva.

Sastanak su otvoritili predstavnici JRGA projekta i Ministarstva pravde SAD, Marijana Trifunović-Stefanović i Valter Perkel, naglašavajući značaj neposrednog kontakta između institucija kako bi se međusobna saradnja učinila delotvornijom.

Prisutnima se obratio i Radoslav Sretenović, generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije, kao i Olgica Miloradović, zamenik Republičkog javnog tužioca, ističući kako dve institucije neguju odnos strateškog partnerstva na prvoj liniji borbe protiv korupcije i uvođenja finansijske discipline u javni sektor.

Sastanku je prisustvovala i Monika Edelstin, zamenica Federalnog tužioca za okrug Arizone u SAD, koja je predstavila primere dobre prakse u korišćenju revizora/revizorskih izveštaja i dokaza u istragama i krivičnim postupcima.

Kroz diskusiju, definisani su ključni izazovi u dosadašnjoj saradnji kao polazna osnova za njihovo prevazilaženje i unapređenje komunikacije kroz konkretne aktivnosti kao što su zajednička obuka i redovni koordinacioni sastanci.