Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15. maj 2020. godina
Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom vanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 organizovala svoj rad u skladu sa merama nadležnih organa i prilagodila svoje revizijske pristupe vanrednim okolnostima kako bi subjektima revizije omogućio minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su bile ključne u rešavanju novonastale krizne situacije.

Od ove nedelje aktivnosti u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji DRI ponovo obavlja u svojim radnim prostorijama. Vanredne okolnosti poslovanja ne izuzimaju odgovornost, pa realizacija Programa revizije za 2020. godinu nije prekidana i revizije teku planiranom dinamikom. Nakon sastanaka koji su tokom vanrednog stanja organizovani putem audio i video komunikacijskih sistema na dnevnoj osnovi, predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović je ove nedelje u DRI održao niz sastanaka sa rukovodstvom i revizorskim timovima radi planiranja daljih aktivnosti i provere da li subjekti revizije odgovorno postupaju i dobro upravljaju javnim finansijama.