Radionica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državne revizorske institucije

20. septembar 2016. godina
Radionica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državne revizorske institucije

Uz podršku Projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama“ koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske, predstavnici DRI i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održali su 19. septembra radionicu na temu „Predstavljanje sektorskih nalaza iz izveštaja o revizijama i usaglašavanje sledećih koraka u saradnji Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državne revizorske institucije“.

Radionici su prisustvovali predsednik DRI i generalni državni revizor Radoslav Sretenović, potpredsednik i članovi Saveta, sekretar, vrhovnii ovlašćeni državni revizori Institucije, predsednicaOdbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić i članovi Odobra, kao i predsedavajući Podobora za razmatranje izveštaja o revizijama koje sprovodi DRI, dr Vladimir Marinković i članovi Podobora.

Radionica je organizovana u okviru saradnje koju su Odbor i Institucija uspostavili Memorandumom o saradnji od 10. juna 2015. godine, a koja za cilj ima kontinuirano unapređenje odnosa Odbora i Institucije u oblasti finansijske kontrole vlasti, uz promovisanje principa odgovornosti, transparentnosti i svrsishodnosti u trošenju javnih sredstava.

U uvodnoj reči, predsednicaOdbora dr Aleksandra Tomić, izrazila je zadovoljstvo zbog zainteresovanosti članova Odbora i Pododbora za rad i teme koje su u nadležnosti Državne revizorske institucije.

Radoslav Sretenović, predsednik DRI, istakao je da su funkcije vrhovne revizorske institucijei Odbora u pogledu finansijske kontrole javnih institucija zavisne i komplementarne. Odbor se oslanja na rezultate vrhovne revizorske institucije da bi pozivao izvršnu vlast na odgovornost. Slično tome, vrhovna revizorska institucija se oslanja na Odbor da bi promovisala korektivne mere koje su preporučene na osnovu rezultata revizije. Stoga je bitno da ovi organi zadrže dobar poslovni odnos u cilju efektivne kontrole i odgovornosti, dodao je Sretenović.

Kao predstavnici sektora, vrhovni državni revizori i ovlašćeni državni revizori u Državnoj revizorskoj instituciji prisutnim članovima Odborai Podoborapredstavili su rad svojih sektora, njihovu nadležnost, kao i podatke o sprovedenim revizijama u 2015. godini, utvrđenim nepravilnostima i preporukama koje je DRI dala subjektima revizije. Aktivno učešće u diskusiji tokom radionice uzeli su i članovi odbora Goran Ćirić i Goran Kovačević.

Veliki deo toga što je Institucija do sada postigla,učinjeno je zahvaljujući razumevanju i podršci narodnih poslanika i to pre svega članova Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Pododbora za razmatranje izveštaja o sprovedenim revizijama DRI, preko kojih se uglavnom odvija saradnja sa Narodnom skupštinom, rekao je na kraju Sretenović i dodao da očekuje uspešnu saradnju i sa novim sazivom Odbora i Pododbora.

Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas imali priliku da se upoznamo i sa onim što ste radili proteklih godinu dana i mislim da ćemo unaprediti zajedniču saradnju, rekla je na kraju radionice predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić. Ona je dodala i da je DRI zaživela u punom svom kapacitetu u protekle četirigodine, da su sada rezultati rada evidentni i izrazila otvorenost za dalju saradnju.