Revizija prihoda državnog budžeta

30. oktobar 2014. godina
Revizija prihoda državnog budžeta

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na seminaru u Pragu koji se odnosio na „Reviziju javnih prihoda – razmenu iskustva, probleme i najbolje prakse“.

Tokom dvodnevnog seminara koji je održan 23. i 24. oktobra, delegacije iz 22 vrhovne revizorske institucije Evrope i Evropskog revizorskog suda razmenile su iskustva, probleme i primere dobre prakse na temu revizije sistema borbe sa utajom poreza i prevarom, iskustva sa revizijama svrsishodnosti, revizijama kompletnosti prihoda i revizija završnog računa državnog budžeta, kao i najproblematičnijih oblasti sa kojima se revizori suočavaju.


Delegacija Državne revizorske institucije je održala prezentaciju na temu „Revizija potpunosti prihoda i revizija završnog računa državnog budžeta“.

Seminar je organizovala Vrhovna kancelarija za reviziju Republike Češke pod pokroviteljstvom Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).

Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.