Revizori i tužioci na istom zadatku

17. februar 2016. godina
Revizori i tužioci na istom zadatku

Državna revizorska institucija, u toku postupka revizije, dostavljanja informacije tužilaštvima u kojima obrazlaže uočeno postupanje kod subjekta koje ukazuje na eventualno postojanje krivičnog dela, naglasila je Milena Milinković, rukovodilac grupe za pravnu podršku u reviziji u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti u Instituciji. Ona je na konferenciji „Revizori i tužioci na istom zadatku – saradnjom do odgovornosti“, koja je održana u Podgorici, dodala da Institucija uinformaciji argumentovano obrazlaže šta su revizori uočili i utvrdili kao činjenicu, a o eventualnoj odgovornosti odlučujupravosudni organi.

Revizor je nezamenljiv svedok tužiocu jer je on utvrdio problem,prikupio dokaze i pojasnio u čemu je protivpravnost, istakla je Milinković.

Na skupu su učestvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Republike Crne Gore, tužilaštava Crne Gore, i predstavnici„Transparentnost Srbije“ i „Transparentnost Republike Srpske“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta koji sprovodi Nevladina organizacija “Institut Alternativa” uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici. Cilj projekta jeste unapređenje saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i tužilaštva, koja bi dovela do efikasnijeg korišćenja nalaza Državne revizorske institucije u istragama, kao i veće informisanosti o radu i saradnji ovih institucija.