Šabac: Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

02. novembar 2017. godina
Šabac: Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

Vrhovni držani revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti, dr Duško Pejović i državni revizor Stojanka Milovanović, održali su danas u Šapcu predavanje na temu dosadašnjeg iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave. Predavanju je prisustvovalo 50 predstavnika iz 15 lokalnih samouprava zapadne Srbije.

Cilj predavanja je bio upoznavanje sa radom Državne revizorske institucije, dosadašnjim iskustvima državne revizije u postupcima revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i sa najčešćim problemima koji se javljaju u postupku sprovođenja revizije jedinica lokalnih samouprava. Tokom predavanja, učesnici su imali priliku da razmene mišljenja i iskustva u radu, i diskutuju o nedoumicama u vezi sa primenom zakona i propisa sa kojima se finansijske službe lokalnih samouprava susreću u radu.

Predavanje je održano u okviru projekata „Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a zajednički sprovodeProgram za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP) i Državna revizorska institucija.