Saopštenje povodom izjava Žarka Rankovića, šefa niškog Štaba za vandredne situacije o finansiranju protivgradnih strelaca

31. maj 2016. godina
Saopštenje povodom izjava Žarka Rankovića, šefa niškog Štaba za vandredne situacije o finansiranju protivgradnih strelaca

Radi pravilnog i objektivnog informisanja javnosti povodom izjave Žarka Rankovića, šefa niškog Štaba za vandredne situacije o finansiranju protivgradnih strelaca date u sredstvima javnog informisanja, Večernjim novostima, agenciji Beta, Narodnim novina, portalu Novi magazin, Državna revizorska institucija izdaje sledeće saopštenje:


Na zahtev Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, tokom aprila 2016. godine u prostorijama Državne revizorske institucije, održan je sastanak sa predstavnicima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u vezi sa sufinansiranjem nabavke protivgradnih raketa i protivgradnih strelaca.


Na sastanku su predstavnici Državne revizorske institucije istakli da u nadležnosti DRI nije davanje ovlašćenja o finansiranju nabavke protivgradnih raketa i finansiranju protivgradnih strelaca na nivou lokalnih samouprava, niti tumačenje Zakona o odbrani od grada na koje se pozivaju predstavnici lokalnih vlasti na nedavno održanim konferencijama za štampu.


Tokom sastanka Državna revizorska institucija sa zainteresovanim predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i predstavnicima RHMZ-a, je uputila na odredbe važećih propisa iz oblasti Zakona odbrane od grada i na nadležne državne organe u čijoj je nadležnosti tumačenje ovog zakona.


Naime, tom prilikom smo prisutnima ukazali na Član 14. Zakona o odbrani od grada kojim je regulisano da se sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju iz: 1) Budžeta Republike Srbije; 2) Dela premije osiguranja useva; 3) Drugih izvora u skladu sa zakonom. U članu 16. istog zakona takođe smo ukazali i na odredbe člana 16. istog zakon akojim je regulisano da Republika Srbija finansira: 1) rad, opremanje i održavanje; 2) nabavku sredstava za zasejavanje gradonosnih oblaka; 3) angažovanje izvršilaca za delovanje na gradonosne oblake – strelaca na lansirnim stanicama; 4) opremanje aerodroma potrebnom infrastrukturom za prihvat vazduhoplova za modifikaciju vremena; 5) druge poslove iz nadležnosti.


Upustvom za pripremu Odluke o budžetu lokalnih vlasti za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, koje je doneo ministar finansija Republike Srbije, u delu pod 8. Nova zakonska rešenja (str.18) pod 3.) Zakon o odbrani od grada, propisao je da se sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a time i finansiranje mesečne naknade za angažovanje izvršilaca za delovanje na gradonosne oblake – strelaca na lansirnim stanicama.


Da se sredstva za finansiranje odbrane od grada obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije dato je mišljenje Ministarstva finansija broj: 401-00-00365/2016-03 od 8. februara 2016. godine dato opštini Osečina.


Nakon izvesnog vremena od održanog sastanka, šef niškog Štaba za vandredne situacije profesor dr Žarko Ranković, izjavio je za list Večernje novosti od 27. 5. 2016. godine, da je „finansiranje plata strelaca dovedeno u pitanje iz navodno proceduralnih razloga, jer lokalna samouprava nije imala ovlašćenja Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede i Državne revizorske institucije“.

Takođe je, kako prenose Narodne novine – Niš od 27.5.2016. godine, izjavio "da je na sastanku u Beogradu na kome su bili predstavnici RHMZ-a, Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Državne revizorske institucije, postignut dogovor da loklane samouprave mogu da uplate dotacije strelcima i da to neće biti suprotno zakonu."


U vezi sa svim navodima Žarka Rankovića, Državna revizorska institucija se ograđuje od navedenih izjava i još jednom ističe da nije dala nikakvo ovlašćenje niti ima mandat za takvu nadležnost, kao i da nije dala nikakvo tumačenje Zakona o odbrani od grada, a na koje se pozivaju predstavnici lokalnih niških vlasti, a posebno na finansiranje plata strelaca.