Saopštenje

14. novembar 2012. godina

Na osnovu zakonskih ovlašćenja propisanih članom 41 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 253, 280 i 281 Zakonika o krivičnom postupku, a nakon Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Beograda za 2010. godinu i Izveštaja o reviziji završnog računa Nacionalne službe za zapošljavanje za 2010. godinu, i prikupljenih dokaza, Državna revizorska institucija je danas podnela Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, krivične prijave protiv više odgovornih lica za revidiranu budžetsku 2010. godinu. Prijave su podnete protiv:

 1. Dragoljuba Đakonovića, sekretara Sekretarijata za saobraćaj
 2. Snežane Perović, direktora Direkcije za javni prevoz
 3. Ivane Vuletić, direktora Direkcije za puteve
 4. Predraga Petrovića, sekretara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove
 5. Ace Kovačevića, sekretara Sekretarijata za sport i omladinu
 6. Vladana Đukića, sekretara Sekretarijata za socijalnu zaštitu
 7. Branislava Jankovića, direktora Agencije za javne nabavke
 8. Marka Blagojevića, direktora Agencije za investicije i stanovanje
 9. Dejana Jovanovića, direktora Nacionalne službe za zapošljavanje

Državna revizorska institucija je podnela krivične prijave zbog sumnje da su se u radnjama prijavljenih stekla obeležja krivičnog dela nenamenskog korišćenja budžetskih sredstava propisana članom 362a Krivičnog zakonika Republike Srbije, jer su pomenuta odgovorna lica stvorila obaveze znatno iznad iznosa utvrđenog budžetom za revidiranu budžetsku godinu.
Takođe, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja propisano članom 359 Krivičnog zakonika Republike Srbije, a na osnovu Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za 2010. godinu i prikupljenih dokaza, Državna revizorska institucija je podnela danas Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv više odgovornih lica i to:

 1. Olivera Dulića, predsednika Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine
 2. Nemanje Komazeca, člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine
 3. Verice Noveski, člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine
 4. Gorana Trivana, člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine
 5. Šimona Đarmatija, člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine
 6. Dragana Vasiljevića, odgovornog lica u Sektoru za planiranje i upravljanje projektima u Fondu za zaštitu životne sredine
 7. Željke Jurakić, direktora Fonda za zaštitu životne sredine.

Državna revizorska institucija je podnela krivičnu prijavu zbog sumnje da Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine i odgovorna lica u Fondu nisu sprovela postupak dodele bespovratnih sredstava u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, uslovima i načinu dodeljivanja sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za dodeljivanje sredstava i ugovorenih prava i obaveza, pa je na taj način sredstva dodelio petorici podnosioca zahteva, koji su po vremenskom redosledu podnošenja prijava za učešće na konkursu prvi konkurisali u odnosu na ostale podnosioce zahteva.
U vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja ministarstava i javnih preduzeća za 2011. godinu, Državna revizorska institucija je podnela nadležnim prekršajnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv:

 1. Srđana Srećkovića, ministra vera i dijaspore
 2. Maje Matije Ristić, sekretara u Ministarstvu pravde
 3. Ivane Marković, sekretara u Ministarstvu pravde
 4. Jagode Jeličić, pomoćnika ministra za materijalno-finansijske poslove u Ministarstvu pravde
 5. Cvija Babića, generalnog direktora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
 6. Dragoslava Bulatovića, pomoćnika generalnog direktora za finansijske i komercijalne poslove JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
 7. Milete Radojevića, generalnog direktora JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“
 8. Slobodana Miljkovića, direktora JP „Gradsko stambeno“, Beograd
 9. Darka Šimšića, direktora JP „Direkcija za izgradnju“, Užice
 10. Nebojše Petrovića, direktora JKP „Tržnica“, Niš
 11. Vojislava Ilića, direktora JP za urbanizam i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“, Čačak
 12. Vladimira Jelića, direktora JKP „Novosadska toplana“, Novi Sad
 13. Dragana Jovanovića, direktora Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ d.o.o. Kostolac
 14. Ljiljane Stojanović, direktora Direkcije za pravne i opšte poslove u Privrednom društvu „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ d.o.o. Kostolac
 15. Vlada Čuturila, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o Kraljevo, ogranak Jagodina
 16. Predraga Ikodinovića, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o Kraljevo, ogranak Čačak
 17. Slobodana Mihailovića, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o Kraljevo
 18. Ljubinka Peškovića, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o Kraljevo
 19. Dragana Perišića, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo, ogranak Aranđelovac
 20. Dragoljuba Raičevića, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo, ogranak Kruševac
 21. Miroslava Rakića, direktor Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo, ogranak Lazarevac
 22. Čedomira Vasića, direktora Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo, ogranak Loznica

Zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka podneti su zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama.