Sastanak službenika za vezu VRI EU i Evropskog revizorskog suda (ERS)

19. maj 2017. godina
Sastanak službenika za vezu VRI EU i Evropskog revizorskog suda (ERS)

U Stokholmu, Švedska, je 16. i 17. maja 2017. godine održan sastanak službenika za vezu vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije (EU) i Evropskog revizorskog suda (ERS), na kom su, u svojstvu posmatrača, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije – predsednik Institucije,Radoslav Sretenović i šef Kancelarije predsednika i službenik za vezu, Iva Vasilić. Ovom sastanku prethodio je sastanak službenika za vezu Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i ERS koji je održan 15. maja 2017. godine. Pored predstavnika VRI članica Mreže, ERS i kopredsedavajućih Zajedničkom radnom grupom za revizijsk eaktivnosti, sastanku su prisustvovali i predstavnici OECD/SIGMA.


Na sastanku Mreže je, između ostalog, razmatrana realizacija plana rada Mreže i konkretizovan način realizacije preostalih aktivnosti iz navedenog plana – radionice iz Drugog projekta paralelne revizije svrsishodnosti, serije radionica o reviziji finansijskih izveštaja i reviziji pravilnosti poslovanja, kao i okruglom stolu o ulozi VRI u borbi protiv prevare i korupcije.


Na marginama ovih sastanaka, delegacija DRI je održala pripremni sastanak za šestu radionicu Drugog projekta paralelne revizije svrsishodnosti koja će biti održana u Beogradu. Takođe predsednik Sretenović se sastao sa zamenikom generalnog revizora VRI Švedske, Magnusom Lindelom i generalnim revizorom VRI Švedske odgovornim za administrativno upravljanje, Stefanom Lundgrenom.