Seminar o reviziji opština "Inovativna analiza u reviziji opština - uticaj blagovremene revizije"

21. septembar 2016. godina
 Seminar o reviziji opština "Inovativna analiza u reviziji opština - uticaj blagovremene revizije"

U organizaciji Nacionalne kancelarije za reviziju Litvanije, u Viljnusuje od 20. do 21. septembra održan seminar o reviziji opština, na kom je učešće uzela i delegacija Državne revizorske institucijeRepublike Srbije.

Na seminaru su se predstavnici vrhovnih revizorskih institucija iz 24 zemlje članice EUROSAIokupili okoteme „Inovativna analiza u reviziji opština – uticaj blagovremene revizije“.

Cilj seminara bio je uspostavljanje platforme za razmenu najboljih praksi u korišćenju najefektivnijih revizijskih metoda i inovativnih alata za prikupljanje i analizu podataka, a predstavnici vrhovnih revizorskih institucija imali su prilike da kroz radionice i diskusije razmene iskustva u vezi sa ovom temom. Razmatrani su finansijski rizici rentabilnog upravljanja resursima u opštinama, novi pristup strateškoj analizi lokalnog sektora, analiza predstavljanja otvorenih podataka o javnim finansijama, kao i druge teme.Jedan deo seminara bio je posvećen analiziranju finansijskog poslovanja opštinskih preduzeća u okviru revizije opština.

Nacionalna kancelarija za reviziju Republike Litvanije i Vrhovna revizorska institucija Mađarske u okviru aktivnosti Radne grupe 1 EUROSAI organizovale su ovaj seminar u cilju ostvarivanjacilja 19 iz Plana rada ove Radne grupe, koji podrazumeva realizaciju projekata "Promovisanje inovacija u okviru EUROSAI zajednice".

Vrhovna revizorska institucija Litvanije organizuje međunarodne sastanke i seminare o reviziji opština od 2013. godine. Juna ove godine, na sastanku Upravnog odbora EUROSAI, usvojena je inicijativa VRI Litvanije da se ustanovi posebna EUROSAI Radna grupa za reviziju opština koja bi trebalo da zvanično započne sa aktivnostima u 2017. godini. Državna revizorska institucija Republike Srbije dobila je zvaničan poziv da se pridruži ovoj EUROSAI Radnoj grupi. Razmena iskustava i dobre prakse omogućiće utvrđivanje prioritetnih oblasti od značaja za javnost i za ostvarenje rezultata, što će pomoći u unapređenju upravljanja javnim sredstvima i obezbeđivanju odgovarajućeg učinka opština.