Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

23. septembar 2020. godina
Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i vrhovni državni revizori Stojanka Milovanović i Ivica Gavrilović održali su danas sastanak sa predstavnicima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Milovanom Bojićem, rukovodiocem Sektora za reviziju učinka i Mladenkom Markovićem, revizorom učinka na temu sprovođenja zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja.

Učesnici sastanka, koji je održan u Beogradu, razmatrali su sprovođenje paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja sa detaljima i prilozima.

Sastanak je organizovan u skladu sa Sporazumom o profesionalnoj saradnji koji su čelnici Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske potpisali početkom 2020. godine.

Sporazumom je predviđena saradnja dve institucije u oblasti razmene iskustava u prevođenju i primeni INTOSAI standarda i druge profesionalne regulative, organizovanja zajedničkih obuka, radionica, seminara u oblasti eksterne revizije javnog sektora.