Studijska poseta GIZ-u na temu upravljanja ljudskim resursima

29. jun 2017. godina
Studijska poseta GIZ-u na temu upravljanja ljudskim resursima

Delegacija Državne revizorske institucije boravila je u Frankfurtu, Nemačka, u studijskoj poseti posvećenoj primerima dobre prakse u upravljanju ljudskim resursima u Nemačkoj, u periodu od 26. do 28. juna 2017. godine.

Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji imali su prilike da od stručnjaka Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) kao i stručnjaka kompanije VR-Leasing Aktiengesellschaft, neposredno čuju o iskustvima i praksi u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Šef Centra za merenje kompetencije zaposlenih u GIZ-u, Pol Somer, održao je prezentaciju u kojoj je opisao način na koji se meri učinak zaposlenih, napredovanje zaposlenih, opisao platne razrede koji se primenjuju u GIZ-u, kao i posebnu proceduru sa kojom se susreću lica kojakonkurišu na mesta visokog rukovodstva.

Dr Dejvid Tan, direktor Sektora za javne finansije i administraciju, upoznao je delegaciju DRI sa opštim podacima GIZ-a, delokrugu rada, broju ispostava koje GIZ ima širom sveta i načinom na koji se obavlja komunikacija i prati učinak zaposlenih u svim njenim kancelarijama. Gđa Nora Kek prenela je iskustva o saradnji GIZ-a sa drugim vrhovnim revizorskim institucijama iz regiona.

Tokom studijske posete, delegacija Državne revizorske institucije imala je priliku da razmeni iskustva iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i sa predstavnicima privatnog sektora, HR stručnjacima kompanije VR-Leasing Aktiengesellschaft koja se bavi poslovima lizinga. Stručnjaci ove kompanije predstavili su način rada, ocenjivanja zaposlenih, merenja učinka i radne kulture u svojoj organizaciji.

Studijska poseta organizovana je uz podršku GIZ projekta „Reforma javnih finansija“.