Studijska poseta VRI Letonske Republike

18. decembar 2017. godina
Studijska poseta VRI Letonske Republike

U okviru tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj isntituciji“ koji vrhovna revizorska institucija Letonijesprovodi u korist Državne revizorske institucije, delegacija Institucije boravila je u Rigiod 11. do 15. decembra 2017. godine, gde se upoznala sa praktičnim procesima kontrole kvaliteta i uveravanja u kvalitet revizija.


„U okviru ovog projekta uglavnom smo usredređenina praktičnu obuku i prenošenje iskustva stručnjacima Državne revizorske instutucije Srbije, tako da pružena podrška i izrađena dokumenta koja praktično odobrava rukovodstvo mogu biti primenenjeniu svakodnevnom revizorskom radu. Pored uobičajenih metoda, ovo je odličnaprilika da našim partnerima pokažemo najbolje prakse, jer je zadatak vrhovnih revizorskih institucija da promovišu ispravno trošenjejavnih sredstava u skladu sa odabranim ciljevima“, rekla je Marita Salgrave, vođa projekta i strateški savetnik generalnog revizora Letonije.


Tokom studijske posete, srpska delegacija imala je priliku da se upozna sa metodama kontrole kvaliteta revizije, iskustvima u uveravanjuu kvalitet krozpraktičneaspektestrateškog planiranja, upravljanja ljudskim resurskim, komunikacije, upravljanja kvalitetom i revizijom sredstava za podršku informaciono-komunkacionim tehnologijama.


Straučnjaci Institucije imali su priliku i da prisustvuju sednici Odbora za javne rashode i reviziju letonskog parlamenta, kao i da učestvuju na sastanku sa predstavnicima subjekta revizije letosnkih kolega, Ministarstvom za socijalna pitanja, o značaju i ulozi komunikacije između revizora i subjekta revizije.


Tvining lajt projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj isntituciji“ finansiran je iz sredstava Evropske unije i traje do maja 2018. godine.