Susret generalnih revizora državnih revizorskih institucija Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

10. septembar 2016. godina
Susret generalnih revizora državnih revizorskih institucija Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Delegacija Državne revizorske institucije prisustvovala je u Sarajevu 9. septembra 2016. godine, sastanku vrhovnih revizora Bosne i Hercegovine i Crne Gore, održanog na marginama Okruglog stola o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija. Pored predsednika Institucije i generalnog revizora Republike Srbije, Radoslava Sretenovića, sastanku su prisustvovali i generalni revizor Kancelarije za reviziju institucija BiH, Dragan Vrankić i predsednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, Milan Dabović.


Na sastanku su razmatrani utisci i zaključci Okruglog stola, mogućnosti i mehanizmi moguće buduće saradnje, kao i predstojeće aktivnosti u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.


Cilj Okruglog stola bio je stvaranje platforme za raspravu među vrhovnim revizorskim institucijama - članicama Mreže, o izazovima sa kojima se one suočavaju u pogledu svoje zakonske, organizacione i finansijske nezavisnosti i izrada sveobuhvatne analize ključnih problema i utvrđivanja mogućih primera dobre prakse na osnovu kojih VRI mogu nadograditi svoje postojeće kapacitete i pronaći potencijalno primenljiva rešenja.