Svaki deseti dinar u javnim nabavkama nepravilno potrošen

19. novembar 2020. godina
Svaki deseti dinar u javnim nabavkama nepravilno potrošen

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom 2019. godine utvrdila da su subjekti kod kojih je sprovela revizije napravili greške i nepravilnosti u iznosu od 451 milijarde dinara. Greške u finansijskim izveštajima iznose 441 milijardu dinara, dok nepravilnosti u poslovanju iznose 10 milijardi dinara, rekao je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor. Predstavljajući Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj van sedišta Narodne skupštine, u Skupštini opštine Vračar, dr Pejović je naglasio da je glavni uzrok nepravilnosti nedovoljno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, obračuna plata i zarada, kao i u evidenciji i popisu imovine i obaveza.

Kada je u pitanju sistem finansijskog upravljanja i kontrole, od ukupno 159 subjekata revizije, nedostaci u sistemu internih kontrola otkriveni su kod 55 odsto subjekata, dok interna revizija nije uspostavljena na odgovarajući način kod 57 odsto korisnika javnih sredstava, rekao je dr Pejović.

Ukupan iznos revidiranih ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki iznosi 29,20 milijardi dinara i revidiran je u revizijama pravilnosti poslovanja u iznosu od 19,66 milijardi dinara i u revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja u iznosu od 9,54 milijardi dinara.

Utvrđene su nepravilnosti u visini od 2,82 milijardi dinara ili 9,7% što znači da je svaki deseti dinar, u javnim nabavkama koje smo revidirali, nepravilno potrošen.

Glavne nepravilnosti u postupcima javnih nabavki odnose na to da su u konkursnoj dokumentaciji određeni (dodatni) uslovi za učešće u postupku javne nabavke koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke u iznosu od 599,15 miliona dinara; da pozivi za podnošenje ponuda i obaveštenja o zaključenju ugovora nisu objavljivana na Portalu javnih nabavki u propisanom roku ili nisu objavljeni uopšte u iznosu od 594,07 miliona dinara; da su izvršeni rashodi i izdaci bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da pri tom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama u iznosu od 306,69 miliona dinara; da su zaključeni ugovori u kojima je izvršena povreda/narušavanje načela javnih nabavki u iznosu od 202,24 miliona dinara i drugo.

Prema rečima dr Pejovića, DRI je tokom 2019. godine izradila 133 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, 60 izveštaja o pravilnosti poslovanja, sedam izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 29 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i 264 poslereviziona izveštaja, što čini ukupno 505 revizorskih proizvoda.

U izveštajima o reviziji DRI je subjektima dala 1.970 preporuka, kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovođenja revizije, bile otklonjene.

U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja data je 1.221 preporuka, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 420, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka.

Kada je reč o efektima sprovedenih revizija, ostvareni su finansijski efekti u iznosu od 168,69 miliona dinara (36,1 miliona dinara povećanje prihoda i 132,59 miliona dinara smanjenje rashoda), izvršeno je usklađivanje poslovanja sa propisima za preko 103 miliona dinara i evidentirana je imovina od preko 510 milijardi dinara.

DRI je tokom prošle godine podnela 256 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 12 prijava za privredni prestup, 33 krivične prijave i 47 informacija nadležnim tužilaštvima.

Tokom sednice Odbora dr Duško Pejović je predstavio je i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Gradske opštine Vračar za 2019. godinu. Po njegovim rečima, jedino su Gradska opština Vračar i AP Vojvodina dobile pozitivno mišljenje od strane DRI i njihovi izveštaji poštuju postojeće propise i ispunjavaju postavljene standarde izveštavanja.

Finansijski izveštaji GO Vračar podneti su u odgovarajućim obrascima, predstavljeni istinito i objektivno, u skladu sa propisanim pravilima, i data je pozitivna ocena na izvršenu reviziju finansijakih izveštaja. Date su i četiri preporuke, koje ne utiču na datu ocenu, naveo je dr Pejović i zaključio da GO Vračar daje dobar primer svim gradskim opštinama.

Članovi Odbora razmotrili su i usvojili Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu sa Predlogom zaključaka, koje upućuju Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Tokom sednice Odbora, održana je i sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektora broj 1 i Sektora broj 3. Nakon razmatranja izveštaja, Odbor je na predlog Pododbora prihvatio navedene sektorske izveštaje, kao i to da se predlozi zaključaka povodom razmatranja tih izveštaja utvrde na nekoj od narednih sednica Odbora.

Članovi Odbora su na ovoj sednici dali i saglasnost na Predlog finansijskog plana DRI za 2021. godinu, sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da se održavanjem sednica van sedišta Narodne skupštine ispunjavaju obaveze Odbora predviđene Programom reforme upravljanja javnim finansijama – da Odbor razmatra izveštaje DRI o revizijama pojedinačnih korisnika javnih finansija.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine održavaju se uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.