Svečano otvaranje Tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”

22. septembar 2017. godina
Svečano otvaranje Tvining lajt projekta  „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”

Državna revizorska institucija Republike Srbije (DRI)u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Letonske Republike ozvaničila je danas početak međusobne saradnje u okviru Tvining lajt projekta pod nazivom „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”, koji vrhovna revizorska (VRI) institucija Letonske Republike sprovodi u korist vrhovne revizorske institucije Republike Srbije.

Cilj tvining lajt projekta, koji finansira Evropska unija sa skoro 250 hiljada evra, jeste povećanje efektivnog i efikasnog upravljanja i korišćenja javnih sredstava u Republici Srbiji kroz jačanje revizijskih kapaciteta Državne revizorske institucije.

Potreba da VRI imaju sistem i procedure za kontrolu kvaliteta njihovih aktivnosti je univerzalno prihvaćena od strane Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i predstavlja srž svih standarda revizije. VRI moraju biti u poziciji da stalno sprovode visokokvalitetne revizije i ostali rad.

Zbog toga će, u narednih osam meseci, stručnjaci VRI Letonije pružati ekspertsku podršku zaposlenima u DRI. Kroz šest planiranih aktivnosti, stručni timovi ocenjivaće sistem kontrole kvaliteta revizije koju koristi DRI, analizirajući njene jake i slabe strane, kao i usklađenost sa relevantnim međunarodnim standardima kvaliteta revizije.

„Rezultat ovog projekta biće izražen kroz uvođenje odgovarajućeg sistema kontrole kvaliteta revizije koji će biti usklađen sa evropskim i međunarodnim standardima revizije“, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, na otvaranju projekta.On je dodao da je plan DRIda dalje standardizuje svoju revizijsku praksu, ojača svoje kapacitete, znanja i veštine, i isporučuje još kvalitetnije revizorske proizvode.

Generalni državni revizor Letonske Republike, Elita Krumina, objasnila je da je Srbija trenutno u sličnoj poziciji kao Letonija pre 15 godina, kada se aktivno pripremala za pristupanje Evropsko juniji. „To znači ozbiljno usredsređivanje na kontrolu javnih finansija. Rad koji trenutno ulažemo u razvoj DRI donekle podseća na izreku „dajte i daće vam se“, jer smo i sami bili u poziciji da učimo najbolje prakse i primamo znanja, a sada smo postali dovoljno stručni i međunarodno priznati da to znanje i prakse možemo da podelimo dalje, dodala je Krumina.

Vođa projekta, Marita Salgrave, istakla je da se VRI Letonije nekada suočavala sa sličnim problemima koje su rešili zahvaljujući pažljivo postavljenim strateškim ciljevima. „Pružanje ekspertske podrške kolegama iz Srbije vidimo i kao priliku za sopstveni razvoj“, dodala je ona.

Kao deo projekta, biće izrađeni Akcioni plan za uveđenje i sprovođenje standarda vezanih za kvalitet revizije. Akcioni plan obuhvatiće i pripremu procedura i smernica za kvalitet revizija, uključujući sve potrebne kontrolne liste i obrasce za sprovođenje revizija finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja i svrsishodnosti poslovanja, koje će biti testirane kroz pilot revizije. Paralelno sa ovim, biće održane praktične obuke i konsultacije prilagođene potrebama DRI.

Štefen Hudolin, šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji ocenio je rad Državne revizorske institucije kao veoma pozitivan i rekao da Institucija igra važnu ulogu u sistemu javne uprave,kao i u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. „Mi smo veoma zadovoljni i impresionirani značajnim napretkom koji je DRI uspela da napravi u relativno kratkom vremenskom periodu svog postojanja. To je dinamična institucija koja se brzo razvija i koja je zahvaljujući svom radu i profesionalizmu stekla kredibilitet i integritet u društvu“.

Dušan Čarkić, v.d. pomoćnika ministra finansija i rukovodilac Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, čestitao je Instituciji na započinjanju značajnog projekta i istakao dobru saradnju ostvarenu tokom postupka ugovaranja projekta finansiranog u okviru programa IPA 2013.

Na svečanosti obeležavanja početka međusobne saradnje VRI Srbije i Letonije prisustvovala je i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dr Aleksandra Tomić, kao i članovi Saveta DRI, vrhovni državni revizori, zaposleni u Ministarstvu finansija i zaposleni u DRI.