Treći sastanak Radne grupe EUROSAI za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

03. april 2017. godina
Treći sastanak Radne grupe EUROSAI  za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

Delegacija Državne revizorske institucije boravila je u Rimu, Italija, 30. i 31. marta 2017. godine na trećem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe. Sastanak je organizovan u saradnji vrhovnih revizorskih institucija Italije i Ukrajine.

Dvodnevni sastanak otvorio je Arturo Martući di Skarfizi, predsednik Revizorskog suda Italije, govoreći o reviziji sredstava dodeljenih za slučaj nepogoda i katastrofa, koje su u Italiji prilično česte usled nepovoljnog seizmičkog položaja zemlje. Učesnici sastanka imali su prilikuda saznaju višeo ulaganju novca u obnove nakon zemljotresa i proverama njegovog trošenja.

Na sastanku je usvojen izveštaj Radne grupe za period 2015-2017. godine, predstavljenje nacrt Strateškog plana Radne grupe za period 2017-2020. godine, kao i Nacrt rezolucije za Kongres EUROSAI, kojom se traži produženje mandata Radne grupe za period 2017-2020. godine.

Učesnici su posetili i italijanski Centar za krizne situacije i tom prilikom se neposredno uverili na koji način nadležne službe Italije prate i obaveštavaju nadležne organe o nepogodama i katastrofama, naročito zemljotresima. Poseta se pokazala izuzetno korisnom za sve učesnike koji su imali prilike za razmenu ideja i rešenja i razmatranja posledica koje donose prirodne nepogode i katastrofe.

Pored delegacije DRI Republike Srbije, učešće na sastanku uzele su i delegacije VRI Albanije, Belorusije, Bugarske, Italije, Letonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Ruske Federacije, Turske, Češke Republike, kao i Evropskog revizorskog suda i VRI Indonezije.