Učešće DRI u međunarodnom dijalogu na temu pandemije COVID-19

18. jun 2020. godina
Učešće DRI u međunarodnom dijalogu na temu pandemije COVID-19
Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), odnosno novoformirana Projektna grupa za reviziju odgovora na pandemiju COVID-19 organizovala je vebinar na temu virusa COVID-19 na kome su, ispred Državne revizorske institucije, učestvovali dr Duško Pejović predsednik i generalni državni revizor, Danimir Vulinović, Snežana Trnjaković i Ivica Gavrilović vrhovni državni revizori i Natalija Paušić državni revizor.

Vebinaru su prisustvovali i generalni revizori Portugala, Finske, Češke, kao i predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Slovenije i Estonije.

Predstavnici navedenih vrhovnih revizorskih institucija izneli su opšte informacije o stanju u njihovim institucijama, načinu rada u vreme vanrednog stanja, o procenama njihovih vlada u vezi sa posledicama nastalim povodom pandemije, uticaj na prihode i rashode, na stopu rasta, BDP, zaposlenost, privredni razvoj i slično.

Dr Pejović je, tokom vebinara, predstavio opšte informacije u vezi sa radom DRI u vreme vanrednog stanja, i o merama koje je Vlada preduzela u borbi protiv COVID-19, a u cilju zaštite stanovništva, ali i zdravstvenih ustanova kako bi bile uvek osposobljene da mogu pružati potrebnu zdravstvenu pomoć. Predsednik dr Pejović je informisao da je Vlada preduzela niz mera pomoći fizičkim i pravnim licima radi lakšeg prevazilaženja postojeće situacije.

Dr Duško Pejović je naglasio da je u Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji propisano da Savet, kao najviši organ, usvaja program revizije krajem godine za narednu godinu. Kako se već planirane revizije uveliko rade, planiramo da u narednom programu revizije obratimo posebnu pažnju na navedeno pitanje i putem finansijske revizije, revizije pravilnosti poslovanja ili revizije svrsishodnosti poslovanja obradimo neku od značajnih tema vezanih za trošenje javnih sredstava u borbi protiv COVID-19.

EUROSAI je formirao Projektnu grupu za reviziju odgovora država na pandemiju COVID-19, koja je formirana 4. juna 2020. godine, a kojom predsedava vrhovna revizorska institucija Ujedinjenog Kraljevstva. Grupa će delovati u okviru strateškog portfelja EUROSAI „Novonastala pitanja i napredno razmišljanje“ koji vodi VRI Finske.