Učešće na Forumu VRI Istočnog partnerstva i država kandidata za pristupanje Evropskoj uniji

15. decembar 2017. godina
Učešće na Forumu VRI Istočnog partnerstva i država kandidata za pristupanje Evropskoj uniji

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je, na poziv generalnog revizora Letonske Republike, na Forumu vrhovnih revizorskih institucija Istočnog partnerstva i država kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, održanom u Rigi 13-14. decembra 2017. godine. Pored predstavnika vrhovnih revizorskih institucija Letonije i Srbije, na Forumu su učesvovale i kolege iz VRI Gruzije, Moldavije i Ukrajine, uz podršku VRI Švedske.


Tokom Foruma, razmenjene su najbolje prakse u unapređenoj primeni Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) tokom sprovođenja redovnih aktivnosti VRI i obrađeni su aspekti produktivne komunikacije sa parlamentom, društvom i drugim zainteresovanim stranama, što čini značajan deo sveukupnog sistema uveravanja u kvalitet revizija. Teme obrađene tokom Foruma u potpunosti su bile usklađene i sa ciljevima dela studijske posete predstavnika Institucije u okviru tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'' koji zajednički sprovode letonska i srpka VRI, a koji je finansiran iz sredstava Evropske unije.


Učesnici Foruma susreli su se i sa predsednikom Letonije, Rajmondsom Vejonisom, koji je, obraćajući se predstavnicima VRI Gruzije, Moldavije, Srbije i Ukrajine, istakao da Državna revizorska institucija zauzima značajno mesto u sistemu parlamentarne kontrole, jer igra suštinsku ulogu u razjašnjavanju zakonitosti, ispravnosti i rezultata korišćenja javnih sredstava. Predsednik je naglasio i da revizije svrsishodnosti imaju najveći uticaj na razvoj racionalnih i održivih sistema upravljanja i da, iz tog razloga, ovu vrstu revizije treba podržavati. Predstavnici VRI su predstavili svoje Institucije i njihov doprinos kontroli trošenja javnih sredstava u svojim zemljama i zahvalili letonskim kolegama na podršci i saradnji.


''Samo kroz zajedničko razumevanje uloge vrhovnih revizorskih institucija u razvoju demokratskih država, preporuke koje VRI daju neće se smatrati formalnostima, već će postati stvarni alat za razvoj javnog sektra, a radi dobrobiti celokupnog društva. Ovo je poruka koju želimo da naglasimo u našoj saradnji sa zemljama Istočnog partnerstva i državama kandidatima za članstvo u Evropskoji uniji'', objasnila je Elita Krumina, generalni revizor Letonije.


Pored susreta sa predsednikom Letonije, učesnici Foruma su, sa predstavnicima Institucije koji su bili u studijskoj poseti VRI Letonije, prisustvovali i sastancima sa skupštinskim Odborom za javne rashode i reviziju, kao i sa Ministarstvom za socijalna pitanja.