Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja

04. decembar 2015. godina
Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja

Državna revizorska institucija je tokom 2015. godine sprovela reviziju dve vrlo značajne uprave u okviru Ministarstva finansija, kada su u pitanju prihodi budžeta Republike Srbije – Uprave carina i Poreske uprave, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je na otvaranju druge Međunarodne naučne konferencije „Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja“ naglasio da rešavanje problema neefikasnosti u javnom sektoru, bolja naplata poreza, smanjenje birokratije, unapređenje pravnog sistema i izvršenja ugovora,kao i rešavanje pitanja problematičnih kredita su neke od glavnih preporuka istaknutih u Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2014. godinu.

Iako Evropska komisijaprihvata napore koje je preduzela Vlada Republike Srbije 2014. godine radi povećanja ekonomskog rasta, Komisija naglašavaneophodnost da se ulažu trajni napori u smanjenje javnih rashoda i sprovođenje strukturnih reformi kako bi se ponovo uspostavila fiskalna održivost i osnažio rast, rekao je Sretenović.

On je najavio da do kraja 2015. godine očekuje otvaranjePregovaračkog poglavlja 32 ''Finansijski nadzor'' u kom je Državna revizorska institucija vodeća institucija kod potpoglavlja koje se odnosi na eksternu reviziju.

Na konferenciji, koju je organizovao Univerzitet Singidunum, govorili su i prof. dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum, Dejvid Šok, predstavnik Srpske asocijacije privatnog kapitala, Boško Vidaković, predstavnik Komore ovlašćenih revizora, Dragan Pešić, predstavnik Udruženja internih revizora Srbije, Marko Fabris, predstavnik PricewaterhouseCoopersza jugoistočnu Evropu.