Zajednički seminar EUROSAI i ECIIA

12. maj 2017. godina
Zajednički seminar EUROSAI i ECIIA

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je na Zajedničkom seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Evropske konfederacije institucija za internu reviziju (ECIIA) održanom u Briselu, Belgija, 11. maja 2017. godine.


Domaćin Zajedničkog seminara bio je Belgijski revizorski sud, a centralna tema seminara bila je odnos između vrhovnih revizorskih institucija i internih revizora u javnom sektoru.


Seminarom je predsedavao Gijs de Vries, a otvorili su ga potpredsednica EUROSAI, Titi Ili Vikari, i predsednik ECIIA, Henrik Štajn.


Učesnici seminara razgovarali su i o značaju međunarodne sertifikacije u reviziji i korišćenju rada interne revizije u reviziji finansijskih izveštaja koju sprovodi VRI, kao i metodološkim pristupima VRI u analizi i kontroli efikasnosti interne revizije.


Zajednički seminar bio je dobra prilika za razmenu ideja i mišljenja u oblasti sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja i interne revizije u javnom sektoru, kao i ideja o budućoj viziji razvoja revizije javnog sektora u Evropi.


Učešće na seminaru organizovano je uz podršku projekta „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).