Završeni izveštaji o reviziji Grada Loznice i Opštine Mionica za 2012. godinu

29. novembar 2013. godina

Državna revizorska institucija završila je izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Loznice i Opštine Mionica za 2012. godinu.

Usled nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Zakona o radu, Državna revizorska institucija podnela je Prekršajnom sudu u Loznici tri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u Gradu Loznici. Zahtevi su podneti protiv:


  1. Vidoja Petrovića, gradonačelnika (odgovorno lice u period 1.1.2012. do 31.12.2012. godine)
  2. Vere Unković, načelnika Odeljenja za finansije i društvene delatnosti Gradske uprave (odgovorno lice u periodu od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine)
  3. Milojke Smiljanić, načelnika Gradske uprave (odgovorno lice u periodu 1.1.2012. do 31.12.2012. godine).


Zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o javnom dugu, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o udruženjima, Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Državna revizorska institucija podnela je Prekršajnom sudu u Valjevu, Odeljenju u Mionici, pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u Opštini Mionica. Zahtevi su podneti protiv:


  1. Milana Gavrilovića, predsednika Opštine (odgovorno lice u periodu od 31.5.2012. do 27.9.2012. godine)
  2. Dragana Gavrilovića, predsednika Opštine (odgovorno lice u periodu od 27.9.2012. do 31.12.2012. godine)
  3. Dragana Radosavljevića, načelnika Opštinske uprave (odgovorno lice u periodu 1.1.2012. do 4.6.2012. godine)
  4. Gorana Rangelova, načelnika Opštinske uprave (odgovorno lice u periodu od 20.6.2012. do 31.12.2012. godine)
  5. Branke Petrović, direktora Predškolske ustanove dečiji vrtić „Neven“ (odgovorno lice u periodu od 1.7.2012. do 31.12.2012. godine).


Državna revizorska institucija podnela je Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu krivične prijave protiv odgovornih lica u Opštini Mionica, Milana Gavrilovića, Dragana Gavrilovića i Dragana Radosavljevića, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nenamensko korišćenje budžetskih sredstava propisano članom 362a Krivičnog zakonika Republike Srbije.