Završeni izveštaji o reviziji Opštine Aranđelovac i Opštine Topola

22. novembar 2013. godina
Državna revizorska institucija dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije, skupštinama opština Aranđelovac i Topola i odgovornim licima u revidiranim opštinama Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Aranđelovac za 2012. godinu i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Topola za 2012. godinu.

Zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama, Državna revizorska institucija podnela je Prekršajnom sudu u Aranđelovcu četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u Opštini Aranđelovac. Prijave su podnete protiv:


  1. Vladana Gajića, predsednika opštine (pređašnje odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 28.08.2012. godine)
  2. Bojana Radovića, predsednika opštine (odgovorno lice u periodu od 28.08.2012. do 31.12.2012. godine)
  3. Miodraga Fišekovića, v.d. direktora Ustanove kulture Smotra „Mermer i zvuci“ (odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine)
  4. Slobodana Božića, direktora Javnog preduzeća za planiranje i izgradnju Opštine Aranđelovac (odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine).


Takođe, Državna revizorska institucija podnela je Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu krivičnu prijavu protiv Slobodana Božića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nenamensko korišćenje budžetskih sredstava propisano članom 362a Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama, Državna revizorska institucija podnela je Prekršajnom sudu u Aranđelovcu, Odeljenju u Topoli, četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u Opštini Topola. Prijave su podnete protiv:


  1. Dragana Jovanovića, predsednika opštine (odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.05.2012. godine
  2. Bratislava Nikolića, direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Opštine Topola (odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine)
  3. Slavice Zečević, direktora Predškolske ustanove „Sofija Ristić“ u Topoli (pređašnje odgovorno lice u periodu 01.01.2012. do 09.11.2012. godine)
  4. Snežane Janković, direktora Predškolske ustanove „Sofija Ristić“ u Topoli (odgovorno lice u periodu 09.11.2012. do 31.12.2012. godine).


Izveštaji o reviziji objavljeni su na sajtu Državne revizorske institucije (www.dri.rs)