Arhiva saopštenja, 2012. godina

Postizanje kvaliteta u reviziji

18

maj

Postizanje kvaliteta u reviziji

18. maj 2012. godina

Međunarodni Seminar o postizanju kvaliteta u reviziji, kome su prisustvovali i predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije, održan je u Pragu u organizaciji Vrhovne kancelarije za reviziju Republike Češke.

Susret predsednika vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Italije

18

maj

Susret predsednika vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Italije

18. maj 2012. godina

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović sastao se u Rimu sa predsednikom Računskog suda Italije Luiđijem Đampaolinijem. Dva predsednika su, tokom zvaničnog bilateralnog sastanka, razgovarala o organizacionim strukturama i nadležnostima dveju institucija i mogućim oblastima za uspostavljanje bilateralne saradnje.

Saopštenje

30. mart 2012. godina

Državna revizorska institucija dostavila je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2011. godinu.

Saopštenje

05. mart 2012. godina

U skladu sa programom revizije za 2012. godinu, Državna revizorska institucija je kod određenih korisnika budžetskih sredstava započela izvođenje revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu.

Saopštenje

29. februar 2012. godina

Državna revizorska institucija, na osnovu Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja grada Beograda za 2010. godinu, podnela je danas nadležnom Prekršajnom sudu u Beogradu zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka

Saopštenje

20. februar 2012. godina

Državna revizorska institucija, na osnovu zakonskih ovlašćenja, a u vezi sa saopštenjem od 17. februara, objavljuje imena odgovornih lica u revidiranim subjektima, protiv kojih je nadležnim sudovima i tužilaštvima podnela zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i prijave za privredni prestup.

Saopštenje

17. februar 2012. godina

Državna revizorska institucija, nakon što je završila program revizije za 2011. godinu i subjektima revizije dostavila izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2010. godinu, podnela je u toku 2011. godine nadležnim prekršajnim sudovima 21 zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka za 33 odgovorna lica, jednu prijavu za privredni prestup za dva odgovorna lica nadležnom tužilaštvu, kao i tri krivične prijave zbog nesavesnog rada u službi.

Državnim revizorima uručeni sertifikati o sticanju revizorskih zvanja

27

januar

Državnim revizorima uručeni sertifikati o sticanju revizorskih zvanja

27. januar 2012. godina

Državnim revizorima dodeljeni su danas u Narodnoj Skupštini Republike Srbije prvi sertifikati o sticanju revizorskih zvanja – državni revizor.

Saopštenje

20. januar 2012. godina

Koncept i uspostavljanje revizije su svojstveni za upravljanje javnim finansijama jer upravljanje javnim sredstvima predstavlja poverenje. Revizija nije sama sebi cilj, već je nerazdvojni deo regulatornog sistema pomoću kog treba da se otkriju odstupanja od prihvaćenih standarda i kršenja principa zakonitosti, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti finansijskog upravljanja da bi se omogućilo preduzimanje korektivnih mera u pojedinačnim slučajevima, nadležni naterali na prihvatanje odgovornosti, ili preduzeli koraci za sprečavanje takvih prekršaja.

Saopštenje

17. januar 2012. godina

Radi objektivnog informisanja javnosti, a povodom izjave gradonačelnika Beograda, Dragana Djilasa, da je „Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja grada Beograda za 2010. godinu jednostran“ i da“ grad od nekih izdvajanja ne može i neće odustati“, Državna revizorska institucija daje sledeće saopštenje:

Državna revizorska institucija je nezavisno revizorsko i kontrolno telo koje se stara o tome da se državni prihodi raspodeljuju na zakonit način i da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski odgovoran način, a u skladu sa zakonima koje donosi Narodna skupština Republike Srbije.