Arhiva saopštenja, 2013. godina

Održana radionica državnih revizora i zaposlenih u oblasti javnih finansija u lokalnim samoupravama

19

april

Održana radionica državnih revizora i zaposlenih u oblasti javnih finansija u lokalnim samoupravama

19. april 2013. godina

Predstavnici opština i gradova Južnobanatskog okruga prisustvovali su danas radionici u Vršcu tokom koje su državni revizori govorili o svom iskustvu u vezi sa revizijom jedinica lokalne samouprave, najčešćim primerima nepoštovanja zakona, kao i mogućnostima za prevazilaženje problema.

Održan sastanak Radne grupe za reviziju i etiku

09

april

Održan sastanak Radne grupe za reviziju i etiku

09. april 2013. godina

Etičko ponašanje i integritet su izuzetno važna pitanja, koja ne bi trebalo da se razmatraju samo u okviru vrhovnih revizorskih institucija (VRI), već bi trebalo da se unapređuju i ocenjuju u čitavom javnom sektoru, rečeno je tokom sastanka Radne grupe za reviziju i etiku, koji je održan u Dubrovniku.

Saopštenje

02. april 2013. godina

Državna revizorska institucija je, u skladu sa članom 43. (stav 1. tačka 1.) i članom 45. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, predala Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2012. godinu.

Završen Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog preduzeća „Srbijagas“ u Novom Sadu za 2011. godinu

22. mart 2013. godina

Državna revizorska institucija dostavila je Narodnoj skupštini i odgovornim licima u revidiranom subjektu - Javnom preduzeću „Srbijagas“ u Novom Sadu konačan Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja JP „Srbijagas“ Novi Sad za 2011. godinu.

Saopštenje

06. mart 2013. godina

Državna revizorska institucija, u skladu sa Programom revizije za 2013. godinu, započela je reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2012. godinu

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

26. februar 2013. godina

Državna revizorska institucija, nakon što je subjektima revizije dostavila izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu, a u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu, podnela je nadležnim sudovima 193 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 28 prijava za privredni prestup.

Neophodna saradnja Državne revizorske institucije i Uprave za javne nabavke

12

februar

Neophodna saradnja Državne revizorske institucije i Uprave za javne nabavke

12. februar 2013. godina

Članovi Saveta Državne revizorske institucije, vrhovni državni revizori, zaposleni na poslovima revizije u Instituciji i predstavnici Uprave za javne nabavke održali su zajednički sastanak u Privrednoj komori Srbije povodom stupanja na snagu i primene novog Zakona o javnim nabavkama.

Glavni revizor Republike Srpske posetio Državnu revizorsku instituciju

24

januar

Glavni revizor Republike Srpske posetio Državnu revizorsku instituciju

24. januar 2013. godina

Generalni državni revizor Republike Srbije Radoslav Sretenović primio je juče Duška Šnjegotu, glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Revizori su razmenili iskustva u vezi sa dosadašnjim razvojem dve revizorske institucije.