Arhiva saopštenja, 2019. godina

Državna revizorska institucija obeležila 175 godina od osnivanja Glavne kontrole – preteče današnje DRI

25

decembar

Državna revizorska institucija obeležila 175 godina od osnivanja Glavne kontrole – preteče današnje DRI

25. decembar 2019. godina

Državna revizorska institucija obeležila je danas Svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu 175 godina od osnivanja Glavne kontrole- preteče današnje Državne revizorske institucije.

Pozdravljajući predstavnike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, zatim predstavnike nezavisnih institucija, vrhovnih revizorskih institucija u regionu, gradonačelnike, predstavnike međunarodnih organizacija, medija, civilnog društva i zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor je naglasio da je ovo veliki jubilej važne Institucije, koja je, uprkos svim promenama, opstala i danas radi kao DRI.

Nedovoljna efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa

23

decembar

Nedovoljna efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa

23. decembar 2019. godina

Državna preduzeća su sprovodila akvizicije, kojima su preuzimala vlasništvo nad kapitalom drugih pravnih lica. Na taj način je Republika Srbija posredno stekla učešća (udele) u kapitalu tih pravnih lica. Sticanje finansijske imovine akvizicijama uputilo je na potrebu nadzora i kontrole tog procesa od strane nadležnih organa, rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor na predstavljanju Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa“.

U Srbiji se godišnje gubi više od trećine proizvodene vode za piće

23

decembar

U Srbiji se godišnje gubi više od trećine proizvodene vode za piće

23. decembar 2019. godina

U Srbiji tokom 2018. godine u distribuciji je izgubljeno 230 miliona kubnih metara vode za piće, odnosno preko 35 odsto proizvedene vode za piće nije isporučeno potrošačima. Preduzeća godišnje, po tom osnovu, prosečno gube preko 10 milijardi dinara prihoda, rečeno je danas na konferenciji za novinare Državne revizorske institucije. Na predstavljanju Izveštaja o reviziji svrsishodnosti posovanja „Svrsishodnost upravljanja vodovodnom infrastrukturom“ dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor je istakao da se u javnim vodovodima Srbije prosečno godišnje gubi više od trećine vode, a u petini javnih vodovoda gubi se preko 50 odsto.

Generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio Državnu revizorsku instituciju studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu

23

decembar

Generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio Državnu revizorsku instituciju studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu

23. decembar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović održao je danas predavanje studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu u vezi sa nadležnostima DRI, vrstama revizije, digitalizacijom postupka revizije koja je planirana u 2020. godini, saradnji sa zainteresovanim stranama.

Neobnovljive mineralne sirovine koristiti na strogo kontrolisan i održiv način

23

decembar

Neobnovljive mineralne sirovine koristiti na strogo kontrolisan i održiv način

23. decembar 2019. godina

Korišćenje neobnovljivog rudnog bogatstva bilo bi racionalnije, a budžetski prihodi po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina veći da je nad nosiocima eksploatacije vršena adekvatna kontrola i da je uspostavljena bolja koordinacija između nadležnih organa, pokazao je Izveštaj o reviziji svrsishodnosti upravljanja „Efikasnost nadzora nad ekspolatacijom rudnog bogatstva“.

Dr Pejović: Potraživanja od zakupaca poslovnog prostora u svojini jedinica lokalnih samouprava u 2018. godini iznosila 8,2 milijarde dinara

18

decembar

Dr Pejović: Potraživanja od zakupaca poslovnog prostora u svojini jedinica lokalnih samouprava u 2018. godini iznosila 8,2 milijarde dinara

18. decembar 2019. godina

Potraživanja od zakupaca poslovnog prostora u svojini jedinica lokalnih samouprava porasla su u periodu od 2016. do 2018. godine za 15 odsto i u prošloj godini iznosila su čak 8,2 milijarde dinara. Od ovog iznosa, samo Grad Beograd potraživao je 7,1 milijardu dinara, rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor. Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Davanje u zakup poslovnog prostora u svojini jedinica lokalnih samouprava“ dr Pejović je naglasio da se problem zastarelosti potraživanja povećava, da je u 2016. godini 70 odsto potraživanja zasatrelo, a, kako je rekao, danas je to 100 odsto.

Republika Srbija još nema preciznu evidenciju o nepokretnostima kojima raspolaže

18

decembar

Republika Srbija još nema preciznu evidenciju o nepokretnostima kojima raspolaže

18. decembar 2019. godina

Zakon o javnoj svojini je usvojen 2011. godine, a Republika Srbija još nema preciznu evi­de­­nciju o nepokretnostima kojima raspolaže. U 2016. godini je uspostavljen javni elektro­nski Registar nepokretnosti u javnoj svojini, ali je njegova ažurnost na niskom nivou, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Državne revizorske institucije. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost informacionog sistema za Registar nepokretnosti u javnoj svojini“ koji je predstavljen na konferenciji je pokazao da je evidentirano 230.000 nepokretnosti, a procene o konačnom broju svih vrste nepokretnosti nije moguće utvrditi.

Nema ušteda u troškovima laboratorijskog materijala

18

decembar

Nema ušteda u troškovima laboratorijskog materijala

18. decembar 2019. godina

Prosečna godišnja priznata naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal kod zdravstvenih ustanova od 2016 – 2018. godine iznosila je 13,7 milijardi dinara,od čega se 6,3 milijarde dinara odnosilo na troškove laboratorijskog materijala, rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor. Na konferenciji za novinare, tokom predstavljanja nalaza izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Finansiranje laboratorijskog i sanitetskog materijala i uticaj na troškove zdravstvene zaštite“ dr Pejović je naglasio da je Republički fond za zdravstveno osiguranje finansirao troškove laboratorijskog materijala u iznosu od 6,3 milijarde dinara bez dovoljnog uveravanja u tačnost njihovog iskazivanja i opravdanost nastanka.

Održane osnovne obuke za revizije svrsishodnosti poslovanja

18

decembar

Održane osnovne obuke za revizije svrsishodnosti poslovanja

18. decembar 2019. godina

Za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji, koji sprovode revizije finansijskih izveštaja i revizije pravilnosti poslovanja, od 10. do 12. decembra i od 16. do 18. decembra 2019. godine održane su osnovne obuke za vršenje revizija svrsishodnosti poslovanja. Obuke su održali stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO), Stiven Koldvel i Džesi Ford, u okviru podrške Projekta za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), u cilju jačanja kapaciteta Institucije.

Potrebno da nadležne institucije unaprede sistem upravljanja zaštitom od poplava

13

decembar

Potrebno da nadležne institucije unaprede sistem upravljanja zaštitom od poplava

13. decembar 2019. godina

Državna revizorska institucija preporučila je nadležnim institucijama da preduzmu sve neophodne aktivnosti u prevenciji poplava, koje sve češće pogađaju Republiku Srbiju. Samo od 2016. do 2019. godina, Vlada je šest puta proglasila elementarnu nepogodu poplavu. Pojedine jedinice lokalne samouprave bile su pogođene skoro svaki put, pokazao je Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Prevencija poplava u Republici Srbiji“, koji je predstavljen na današnjoj konferenciji za novinare.

Skoro 50 odsto korisnika novčane socijalne pomoći je radno sposobno

13

decembar

Skoro 50 odsto korisnika novčane socijalne pomoći je radno sposobno

13. decembar 2019. godina

Novčanu socijalnu pomoć u Srbiji od 2016. do 2018. godine primalo je oko 268 hiljada ljudi, od kojih je približno 50 odsto radno sposobno, jedan je od nalaza Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Materijalna podrška kao mera smanjenja siromašta“ koji je objavila Državna revizorska isntitucija. Na konferenciji za novinare, tokom predstavljanja izveštaja, ukazano je na zaključak da radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći uglavnom dugo ostaju u sistemu socijalne zaštite.

Dr Pejović: Zbog odsustva efikasnog nadzora i kontrole nad upravljanjem industrijskim otpadom, budžet Republike Srbije za pet godina oštećen za 6,7 milijardi dinara

13

decembar

Dr Pejović: Zbog odsustva efikasnog nadzora i kontrole nad upravljanjem industrijskim otpadom, budžet Republike Srbije za pet godina oštećen za 6,7 milijardi dinara

13. decembar 2019. godina

U Republici Srbiji je tokom 2018. godine proizvedeno 11,6 miliona tona otpada, odnosno 1,7 tona otpada po stanovniku. Od ukupne količine otpada preko devet miliona tona predstavlja industrijski otpad, rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor. Na konferenciji za novinare, tokom predstavljanja Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje industrijskim otpadom“, dr Pejović je naglasio da od ukupno proizvedenog otpada, oko 90 hiljada tona otpada se klasifikuje kao opasan otpad koji u najvećoj meri potiče iz industrije.

Delegacija DRI učestvovala na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku održanom u Bonu

12

decembar

Delegacija DRI učestvovala na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku održanom u Bonu

12. decembar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili Milena Milinković, sekretar Institucije i Iva Vasilić Miljić, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću učestvovala je na 10. sastanku Radne grupe za reviziju i etiku Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija održanom 10. i 11. decembra u Bonu.

Predstavnici DRI u timu za sprovođenje zajedničke EUROSAI revizije na temu upravljanja plastičnim otpadom

12

decembar

Predstavnici DRI u timu za sprovođenje zajedničke EUROSAI revizije na temu upravljanja plastičnim otpadom

12. decembar 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije biće deo tima koji će tokom 2020. godine, sa ostalim članicama Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), sprovoditi zajedničku reviziju na temu upravljanja plastičnim otpadom. Tim povodom, Nikola Stefanović, državni revizor i Milica Kulina, mlađi savetnik u reviziji učestvovali su na pripremnom sastanku 10. i 11. decembra 2019. godine u Krakovu.

Deo zaposlenih u DRI pohađao naprednu obuku za korišćenje IDEA softvera

06

decembar

Deo zaposlenih u DRI pohađao naprednu obuku za korišćenje IDEA softvera

06. decembar 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) pohađao je naprednu obuku za korišćenje posebnog softvera koji se koristi tokom revizije računarskih podataka - IDEA softver (Interactive Data Extraction and Analysis – Interaktivna ekstrakcija i analiza podataka) održanu u Beogradu. Konsultant iz Holandije, Teri Vong, predavač licenciran od strane proizvođača IDEA softvera, održao je za predstavnike DRI tri napredne dvodnevne obuke i to 28. i 29. novembra, zatim 2. i 3. decembra, i 4. i 5. decembra. Takođe, održana je i jednodnevna obuka 6. decembra u vezi sa pisanjem skripti i makroa u IDEA softveru.

Predstavnici DRI učestvovali na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji  - korak ka optimalnijem sistemu“

06

decembar

Predstavnici DRI učestvovali na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji - korak ka optimalnijem sistemu“

06. decembar 2019. godina

Snežana Trnjaković, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 3, predstavila je nalaze, mišljenja i zaključke izražene u izveštajima o sprovedenim revizijama u zdravstvenim ustanovama tokom 2019. godine na savetovanju koje je pod nazivom „Zdravstvo u Srbiji- korak ka optimalnijem sistemu“ održano od 4. do 6. decembra u Vrnjačkoj Banji.

Održana svečanost povodom okončanja prve dve faze projekta posvećenog jačanju nadzorne uloge i javnosti rada parlamenta

04

decembar

Održana svečanost povodom okončanja prve dve faze projekta posvećenog jačanju nadzorne uloge i javnosti rada parlamenta

04. decembar 2019. godina

U prethodne četiri godine ostvaren je značajan napredak u javnosti rada nacionalnog, ali i lokalnih parlamenata. Transparentnosti rada doprineo je takozvani E-parlament, softver koji obezbeđuje emitovanje video i audio zapisa sednica, kao i jednostavnu pretragu dokumentacije o radu parlamenta, ocenjeno je na skupu koji je organizovan povodom predstavljanja rezultata prve dve faze projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“, koji sa Skupštinom sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Srbiji, a finansira ga Vlada Švajcarske. Na skupu je rečeno i da je u toku digitalizacija šest lokalnih parlamenata, a njih još 40 je zainteresovano da uvede i prenos sednica uživo preko skupštinskog sajta i elektronsko glasanje.

Značaj pouzdanosti podataka u upravljanju i kontroli javnih finansija

29

novembar

Značaj pouzdanosti podataka u upravljanju i kontroli javnih finansija

29. novembar 2019. godina

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor učestvovao je na međunarodnom seminaru koji je pod nazivom „Izgradnja poverenja – uloga vrhovnih revizorskih institucija u obezbeđivanju pouzdanosti fiskalnih podataka“ održan 28. novembra u Helsinkiju. Skup su organizovali Nacionalna kancelarija za reviziju Finske i Zavod za statistiku Finske u okvirufinskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

Delegacija DRI u Lisabonu učestvovala na seminaru u vezi sa revizijama na temu Ciljeva održivog razvoja

26

novembar

Delegacija DRI u Lisabonu učestvovala na seminaru u vezi sa revizijama na temu Ciljeva održivog razvoja

26. novembar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom, učestvovala je na seminaru koji je pod nazivom „Razmena iskustva o reviziji Ciljeva održivog razvoja – pogled iz različitih regiona“ održan 21. i 22. novembra u Lisabonu.

Revizija Ciljeva održivog razvoja koristi građanima

18

novembar

Revizija Ciljeva održivog razvoja koristi građanima

18. novembar 2019. godina

Realizacijom Ciljeva održivog razvoja unapređuje se život građana. Državna revizorska institucija (DRI) treba da bude zainteresovana za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja, jer će njihovom revizijom doprineti vrednostima i koristima za građane, rečeno je na današnjem radnom sastanku koji je pod nazivom „Vrhovne revizorske institucije i Ciljevi održivog razvoja“ održan u Beogradu.

Delegacija DRI učestvovala na seminaru o zaštiti podataka o ličnosti

15

novembar

Delegacija DRI učestvovala na seminaru o zaštiti podataka o ličnosti

15. novembar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom učestvovala je na jednodnevnom seminaru u vezi sa Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti održanom 15. novembra u Larnaki, Kipru.

Predstavnici Evropskog revizorskog suda predstavili iskustvo u sprovođenju revizija državnim revizorima u Srbiji

14

novembar

Predstavnici Evropskog revizorskog suda predstavili iskustvo u sprovođenju revizija državnim revizorima u Srbiji

14. novembar 2019. godina

Predstavnici Evropskog revizorskog suda (ERS) Jusi Brajt, Suzana Rafalcik i Bernard Vitkos predstavili su zaposlenima u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) način rada ERS kada je reč o revizijama sa svrhom davanja uveravanja i revizijama svrsishodnosti poslovanja.

Delegacija DRI učestvovala na regionalnoj radionici o jačanje saradnje parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija na Zapadnom Balkanu

14

novembar

Delegacija DRI učestvovala na regionalnoj radionici o jačanje saradnje parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija na Zapadnom Balkanu

14. novembar 2019. godina

Ljiljana Dimitrijević, član Saveta Državne revizorske institucije i Mira Banjac, načelnik Službe za finansije i računovodstvo učestvovale su na regionalnoj radionici „Strategije i tehnički pristupi jačanju saradnje između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija“ održanoj od 12. do 14. novembra u Podgorici.

Učešće predstavnika DRI na radionici o digitalnoj reviziji u Skoplju

08

novembar

Učešće predstavnika DRI na radionici o digitalnoj reviziji u Skoplju

08. novembar 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na radionici posvećenoj digitalnoj reviziji održanoj 6. i 7. novembra u Skoplju. Na skupu su razmatrane teme u vezi sa revizijom IT sistema, digitalnim revizijama, korišćenjem digitalne tehnologije i alata u sprovođenju revizija.

Predstavnik DRI učestvovao na konferenciji EUROSAI za mlade u Londonu

08

novembar

Predstavnik DRI učestvovao na konferenciji EUROSAI za mlade u Londonu

08. novembar 2019. godina

Miloš Mandušić, viši savetnik u Sektoru za metodologiju i reviziju učestvovao je na 4. konferenciji Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) za mlade održanoj od 4. do 7. novembra u Londonu.

Dr Pejović: Grad Čačak može biti primer dobre prakse drugim gradovima i opštinama kako se sastavljaju finansijski izveštaji

01

novembar

Dr Pejović: Grad Čačak može biti primer dobre prakse drugim gradovima i opštinama kako se sastavljaju finansijski izveštaji

01. novembar 2019. godina

Grad Čačak može biti primer dobre prakse drugim gradovima i opštinama kako se sastavljaju finansijski izveštaji, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Povećana efikasnost kontrole i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

30

oktobar

Povećana efikasnost kontrole i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

30. oktobar 2019. godina

Državna revizorska institucija je tokom sprovođenja revizija finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja, kao i svrsishodnosti poslovanja utvrdila da se stanje u vezi sa trošenjem javnih sredstava na lokalnom nivou blago poboljšava, ali da ta poboljšanja treba da budu brža i veća, rekao je danas dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor. On je na konferenciji povodom svečanog zatvaranja projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ naglasio da je nedovoljno efikasan sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru jedan od glavnih problema u poslovanju jedinica lokalne samouprave.

U Beogradu održan seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

30

oktobar

U Beogradu održan seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

30. oktobar 2019. godina

Pored revizija pojedinačnih korisnika javnih sredstava, Državna revizorska institucija planira da sprovodi i revizije koje se odnose na međusektorska pitanja – probleme koji su zajednički svim korisnicima javnih sredstava, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović otvarajući seminar „Doprinos ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (COR) u oblasti sprečavanja i otklanjanja posledica od nepogoda i katastrofa“ u Beogradu.

Predstavnici DRI na obuci u vezi sa korišćenjem metodologije za IT reviziju

29

oktobar

Predstavnici DRI na obuci u vezi sa korišćenjem metodologije za IT reviziju

29. oktobar 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji učestvuje na obuci u vezi sa korišćenjem metodologije za IT reviziju koja se održava od 28. do 30. oktobra u Beogradu.

U Luksemburgu održana konferencija o biodiverzitetu i godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

25

oktobar

U Luksemburgu održana konferencija o biodiverzitetu i godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

25. oktobar 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije Nikola Stefanović, državni revizor i Đurđa Stefanović, viši savetnik učestvovali su na 17. godišnjem sastanku Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i konferenciji posvećenoj očuvanju biodiverziteta, održanim od 22. do 24. oktobra u Luksemburgu.

Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u  Beogradu

24

oktobar

Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Beogradu

24. oktobar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izložio je predstavnicima Evropske komisije stanje u vezi sa eksternom revizijom, naročito u vezi sa sprovođenjem Strateškog plana DRI za period 2019-2023. godine, uticajem rada DRI i stopom sprovođenja preporuka, saradnjom sa Narodnom skupštinom i razmatranjem izveštaja DRI, na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije Evropskoj uniji održanom danas u Beogradu.

Državna revizorska institucija i Evropska komisija održale sastanak o praćenju napretka eksterne revizije u okviru Pregovaračkog poglavlja 32

24

oktobar

Državna revizorska institucija i Evropska komisija održale sastanak o praćenju napretka eksterne revizije u okviru Pregovaračkog poglavlja 32

24. oktobar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović razgovarao je danas sa predstavnicima Evropske komisije o napretku ostvarenom u Pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijska kontrola, u delu eksterne revizije.

Predsednik DRI dr Duško Pejović na međunarodnom naučnom skupu u Nišu: DRI u dobroj poziciji da sagleda celokupnu javnu upravu i utvrdi sistemska pitanja

18

oktobar

Predsednik DRI dr Duško Pejović na međunarodnom naučnom skupu u Nišu: DRI u dobroj poziciji da sagleda celokupnu javnu upravu i utvrdi sistemska pitanja

18. oktobar 2019. godina

Svaka vrhovna revizorska institucija na nacionalnom nivou mora se odnositi prema reviziji javnog sektora tako da ostane relevantna, da odgovori na potrebe zainteresovanih strana i pruži dodatu vrednost u postizanju nacionalnih prioriteta i ciljeva. Strateški smo se opredelili za pristup reviziji koji ispituje tri osnovna elementa integracije politike i programa: horizontalnu - preko ministarstava, vertikalnu - sa nivoima vlasti i međusektorsko angažovanje - sa civilnim društvom i zainteresovanim stranama, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Predstavnici DRI učestvovali na radionici EUROSAI Radne grupe za informacione tehnologije u Bratislavi

16

oktobar

Predstavnici DRI učestvovali na radionici EUROSAI Radne grupe za informacione tehnologije u Bratislavi

16. oktobar 2019. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju i razvoj Ivica Gavrilović i državni revizori Dragan Stojanović, Dejan Stojiljković i Željko Motić učestvovali su na trodnevnom sastanku Radne grupe za informacione tehnologije (IT) Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) održanom od 14. do 16. oktobra u Bratislavi.

U Lisabonu održan treći godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

14

oktobar

U Lisabonu održan treći godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

14. oktobar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) koju su činili vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić učestvovala je na trećem godišnjem sastanku Radne grupe za reviziju opština Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i seminaru pod nazivom „Funkcije koje obavljaju opštine“, održanim 10. i 11. oktobra 2019. godine u Lisabonu.

Održana radionica za strateško i godišnje planiranje revizije svrsishodnosti i merenje učinka

03

oktobar

Održana radionica za strateško i godišnje planiranje revizije svrsishodnosti i merenje učinka

03. oktobar 2019. godina

Rukovodstvo Državne revizorske institucije (DRI) nastavlja sa radom na sprovođenju Strateškog plana za period od 2019. do 2023. godine u okviru radionice koja je organizovana u periodu od 30. spetembra do 2. oktobra. Stručnjak vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast(GAO), Stiven Koldvel i direktorka Projekta za odgovornu vlast (GAI) Džeklin Vilijams Bridžers održali su radionicu u vezi sa strateškim i godišnjim planiranjem i merenjem učinka revizije svrsishodnosti. Predsednik DRI, potpredsednica, članovi Saveta, vrhovni državni revizori, Sektor za metodologiju i razvoj i vođe timova za reviziju svrsihsodnosti poslovanja diskutovali su tokom radionice o metodologijama za uspostavljanje mera učinka.

Predstavnica DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

02

oktobar

Predstavnica DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

02. oktobar 2019. godina

Mlađi savetnik u reviziji Marijana Marjanović, započela je 1. oktobra 2019. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnica DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, Severne Makedonije i Turske u ERS boraviće do 29. februara 2020. godine.

Delegacija DRI učestvovala na 23. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija u Moskvi

30

septembar

Delegacija DRI učestvovala na 23. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija u Moskvi

30. septembar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) na čelu sa predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem učestvovala je na 23. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) održanom od 23. do 28. septembra u Moskvi.

Predstavnica DRI učestvovala na radionici Nacionalnog ogranka GOPAK

27

septembar

Predstavnica DRI učestvovala na radionici Nacionalnog ogranka GOPAK

27. septembar 2019. godina

Stojanka Milovanović, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2, predstavila je nalaze Državne revizorske institucije tokom radionice Nacionalnog ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) održanoj u Aranđelovcu.

  Najava događaja - Predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije u Zrenjaninu

06

septembar

Najava događaja - Predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije u Zrenjaninu

06. septembar 2019. godina

Zrenjanin je jedan od gradova koji se izdvaja u spremnosti da unapredi finansijsko stanje i zato može biti uzor kako se može napredovati, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.
On je na 84. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj u Zrenjaninu, naglasio da je DRI do sada izvršila tri revizije ovog grada i to za 2012, 2016. i 2018. godinu.

DRI domaćin druge radionice u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI

02

septembar

DRI domaćin druge radionice u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI

02. septembar 2019. godina

Državna revizorska institucija je domaćin druge radionice u okviru petogodišnjeg Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje (SPMR) Razvojne inicijative INTOSAI (IDI) koja se održava od 2. do 6. septembra u Beogradu, a na kojoj učestvuju predstavnici VRI Azerbejdžana, Bugarske, Gruzije, Kazahstana, Kirgistana i Srbije.

Dogovor o obnavljanju Sporazuma o saradnji vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Ruske Federacije

28

avgust

Dogovor o obnavljanju Sporazuma o saradnji vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Ruske Federacije

28. avgust 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović sastao se danas u Moskvi sa predsednikom Računovodstvene komore Ruske Federacije Aleksejem Kudrinom.

Saopštenje DRI o reviziji  Opštine Merošina

21

avgust

Saopštenje DRI o reviziji Opštine Merošina

21. avgust 2019. godina

Povodom teksta objavljenog 15. avgusta 2019. godine u listu „Kurir“ pod nazivom „Državne pare davao na zajam“, a vezano za postupanje odgovornih lica u opštini Merošina i izjave Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih finansija da bi „državni revizor i budžetska inspekcija morali da izvrše kontrolu i podnesu prijavu nadležnom tužilaštvu“, ovim saopštenjem ukazujemo na činjenicu da je Državna revizorska institucija u prethodnim godinama već izvršila reviziju i ukazala upravo na postupanje o kome se tek sada u javnosti govori.

Državna revizorska institucija održala predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samouprave”

16

avgust

Državna revizorska institucija održala predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samouprave”

16. avgust 2019. godina

Nepravilnosti u oblasti javnih nabavki, rashoda za zaposlene, preuzetih obaveza i potraživanja, bile su neke od tema u okviru predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samouprave” koje su u Aranđelovcu od 13. do 16. avgusta održali predstavnici Državne revizorske institucije za odgovorna lica u gradskim i opštinskim upravama Srbije.

Kadrovsko jačanje DRI - efikasnija revizija javnog sektora

06

avgust

Kadrovsko jačanje DRI - efikasnija revizija javnog sektora

06. avgust 2019. godina

Državni revizor u Sektoru broj 4 Dragan Golubović odbranio je danas rad pod nazivom „Proces planiranja revizije javnih preduzeća“ i na taj način pred tročlanom komisijom položio ispit za sticanje sertifikata za revizorsko zvanje ovlašćeni državni revizor.

Održana obuka za moderatore za alat IntoSAINT – samoprocena integriteta u vrhovnim revizorskim institucijama

22

jul

Održana obuka za moderatore za alat IntoSAINT – samoprocena integriteta u vrhovnim revizorskim institucijama

22. jul 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su u obuci za moderatore u vezi sa sprovođenjem IntoSAINT – alata Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) za samoprocenu integriteta vrhovne revizorske institucije (VRI). Obuka je organizovana u okviru projekta Radne grupe za reviziju i etiku Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), a održana je u Beogradu od 15. do 19. jula 2019. godine.

Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u  ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05

jul

Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05. jul 2019. godina

Nakon revizija koje je Državna revizorska institucija sprovela prošle godine kod visokoškolskih ustanova utvrđene su nepravilnosti u oblasti rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je na savetovanju održanom u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, kome su prisustvovali dekani i prodekani na fakultetima, direktori visokoh škola, kao i lica odgovorna za finansije, naglasio da se ovaj iznos odnosi na pogrešne iskaze utvrđene u reviziji finansijskih izveštaja i to u iznosu od 0,2 milijarde dinara, i na nepravilnosti utvrđene u reviziji pravilnosti poslovanja u iznosu od 1,6 milijarde dinara.

Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

04

jul

Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

04. jul 2019. godina

Državna revizorska institucija objavila je danas na svom vebsajtu prve poslerevizione izveštaje od početka rada Institucije. Objavili smo tridesetak poslerevizionih izveštaja od 170 koliko je spremno, dok će do kraja godine biti objavljeno ukupno 204 poslereviziona izveštaja, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i dodao da se poslerevizioni izveštaji odnose na revizije sprovedene tokom 2018. godine.

Švedska podrška za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

01

jul

Švedska podrška za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

01. jul 2019. godina

Nova platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji čiji je donator Kraljevina Švedska, a koju će sprovoditi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavljena je danas u Beogradu u prisustvu partnera iz Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Poreske uprave i Stalne konferencije gradova i opština.

Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan u Varšavi

01

jul

Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan u Varšavi

01. jul 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću i službenik za vezu Iva Vasilić Miljić učestvovali su na sastanku Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održanom u Varšavi 27. i 28. juna 2019. godine.

Predstavnici DRI učestvovali na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi, nova rešenja“

28

jun

Predstavnici DRI učestvovali na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi, nova rešenja“

28. jun 2019. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 3 Snežana Trnjaković i državni revizor Snežana Mikarić učestvovale su na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi,nova rešenja“ koje je održano od 26. do 28. juna na Zlatiboru.

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu razmotren na plenarnoj sednici Narodne skupštine

18

jun

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu razmotren na plenarnoj sednici Narodne skupštine

18. jun 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je poslanicima, na posebnoj, 24. sednici Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, Izveštaj o radu DRI za 2018. godinu.

U Stokholmu održana četvrta radionica za reviziju finansijskih izveštaja

17

jun

U Stokholmu održana četvrta radionica za reviziju finansijskih izveštaja

17. jun 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije Dragan Golubović, državni revizor i Milica Milić, viši savetnik u reviziji učestvovali su na četvrtoj radionici za reviziju finansijskih izveštaja - faza uveravanja u kvalitet i kontrole kvaliteta, koja je održana od 10. do 14. juna u Stokholmu.

Predstavnici DRI učestvovali na radionici o IT reviziji u javnom sektoru u Ljubljani

13

jun

Predstavnici DRI učestvovali na radionici o IT reviziji u javnom sektoru u Ljubljani

13. jun 2019. godina

Samostalni savetnik Miloš Mandušić i mlađi savetnik Jovan Vuković učestvovali su na radionici o IT reviziji u javnom sektoru održanoj od 11. do 13. juna u Ljubljani.

Predsednik DRI dr Pejović predstavio nalaze u vezi sa revizijom javnih nabavki na sastanku u Briselu

04

jun

Predsednik DRI dr Pejović predstavio nalaze u vezi sa revizijom javnih nabavki na sastanku u Briselu

04. jun 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je nalaze DRI u oblasti revizije javnih nabavki tokom 2018. godine na današnjem sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju koji je održan u Briselu.

Značaj digitalizacije za reviziju poslovanja korisnika javnih sredstava

01

jun

Značaj digitalizacije za reviziju poslovanja korisnika javnih sredstava

01. jun 2019. godina

Čuvanje, odnosno arhiviranje dokumenata u elektronskom obliku, konverzija analognih u e-dokumenata, elektronska dostava dokumenata i upravljanje elektronskim sertifikatima, predstavljaju okolnosti kojima se i Državna revizorska institucija, odnosno postupak revizije, moraju prilagoditi, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Objavljeni prvi izveštaji iz Programa revizije za 2019. godinu

31

maj

Objavljeni prvi izveštaji iz Programa revizije za 2019. godinu

31. maj 2019. godina

Državna revizorska institucija je objavila prve izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja iz Programa revizije za 2019. godinu.

Finansijski izveštaji Grada Kruševca blizu da budu pozitivno ocenjeni

31

maj

Finansijski izveštaji Grada Kruševca blizu da budu pozitivno ocenjeni

31. maj 2019. godina

Grad Kruševac se nalazi u grupi od desetak gradova i opština koji predstavljaju primer dobre prakse i čiji su finansijski izveštaji blizu da budu pozitivno ocenjeni, rekao je predsednik Državne revizorske institucije igeneralni državni revizor dr Duško Pejović.

Održana radionica o samoocenjivanju informacionih tehnologija DRI

29

maj

Održana radionica o samoocenjivanju informacionih tehnologija DRI

29. maj 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) učestvovao je na radionici posvećenoj sprovođenju IT samoocene informacionih tehnologija (IT) DRI, održanoj 28. i 29. maja u Beogradu. Otvarajući skup predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović naglasio je da vrhovne revizorske institucijemoraju da se nose sa izazovom brzih promena i rastućih očekivanja.

Potrebno usaglašavanje propisa koji se odnose na državnu pomoć

27

maj

Potrebno usaglašavanje propisa koji se odnose na državnu pomoć

27. maj 2019. godina

Srbija na putu ka EU bi trebalo da usaglasi propise koji se odnose i na državnu pomoć, a moraju da postoje i jasna pravila o tome kako se ona koristi, da bi novac bio valjano trošen, a ekonomija efikasna, rečeno je na konferenciji „Državna pomoć – lokomotiva razvoja ili pogrešna skretnica? Pravila EU pomažu u proceni" koju je organizovao Centar za visoke ekonomske studije.

Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

24

maj

Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

24. maj 2019. godina

Državni revizor Željko Krstić i viši savetnik u reviziji Goran Marić predstavili su glavne nalaze Državne revizorske institucije kada je reč o reviziji javnih nabavki na lokalnom nivou na skupu koji je u Vrdniku pod nazivom „Transparentno upravljanje javnim finansijama i učešće građana: lokalne javne nabavke“ održan od 22. do 24. maja.

Državna revizorska institucija predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu

22

maj

Državna revizorska institucija predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu

22. maj 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 217 milijardi dinara sprovodeći revizije u 2018. godini kod 209 subjekata. Greške u finansijskim izveštajima iznosile su 195 milijardi dinara, odnosno 90 odsto ukupnih nepravilnosti, dok su nepravilnosti u poslovanju iznosile 22 milijarde dinara, što predstavlja 10 odsto ukupnih nepravilnosti, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Predsednik DRI Dr Duško Pejović: Fundamentalno nepoštovanje propisa stvara veoma ružnu sliku o finansijskom stanju u državi

22

maj

Predsednik DRI Dr Duško Pejović: Fundamentalno nepoštovanje propisa stvara veoma ružnu sliku o finansijskom stanju u državi

22. maj 2019. godina

Nepravilnosti koje je DRI utvrdila tokom prošle godine, a koje iznose 217 milijardi dinara, posledica su fundamentalnog nepoštovanja propisa i stvaraju veoma ružnu sliku o finansijskom stanju u državi, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović gostujući u emisiji “Pravi ugao”, koja je emitovana na Radio-televiziji Vojvodine.

Predsednik DRI Duško Pejović gost u jutarnjem programu RTS: DRI nije odgovorna za zastarevanje krivičnih prijava

22

maj

Predsednik DRI Duško Pejović gost u jutarnjem programu RTS: DRI nije odgovorna za zastarevanje krivičnih prijava

22. maj 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izjavio je, gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije Srbije, da iznos od 217 milijardi dinara predstavlja zbir utvrđenih nepravilnosti i grešaka u finansijskim izveštajima, a koje su držani revizori utvrdili tokom revizija sprovedenih 2018. godine.

Vizijom do pozicioniranja revizije kao ključnog partnera, na primeru DRI

16

maj

Vizijom do pozicioniranja revizije kao ključnog partnera, na primeru DRI

16. maj 2019. godina

Ukoliko institucija nema jasno definisane strateške ciljeve, onda joj je svaki put kojim ide ispravan. Ukoliko, pak, ima jasno određene strateške ciljeve, onda njihovo ostvarivanje predstavlja mogućnost da se kaže da li je ta institucija na pravom putu, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je u uvodnom delu konferencije „Vizijom do pozicioniranja interne revizije kao ključnog partnera“, koju u Aranđelovcu organizuje Udruženje internih revizora Srbije, naglasio da bi vizija trebalo da predstavlja pogled u budućnost, a misija način kako da se to postigne.

Demanti DRI povodom teksta koji je objavio „Glas Podrinja“ u Šapcu

14

maj

Demanti DRI povodom teksta koji je objavio „Glas Podrinja“ u Šapcu

14. maj 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) demantuje deo teksta da je „unazad nekoliko godina javnost u Srbiji ostala uskraćena za reviziju rada Vlade Srbije“ i da „taj izveštaj nikada nije dostavljen javnosti na uvid, niti se o njemu govorilo u javnosti“, a koji je u članku pod naslovom „Nepravilno potrošeno 217 milijardi“objavio „Glas Podrinja“ u Šapcu.

Predstavnici DRI prisustvovali potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Reforma lokalnih finansija“

14

maj

Predstavnici DRI prisustvovali potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Reforma lokalnih finansija“

14. maj 2019. godina

Predstavnici 33 opštine i grada u Srbiji potpisali su u Beogradu Memorandum o saradnji u okviru projekta „Reforma lokalnih finansija“ (RELOF2) koji predviđa stručnu podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobre uprave u oblasti lokalnih javnih finansija, interne revizije i nadzor nad lokalnim javnim preduzećima.

DRI predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

13

maj

DRI predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

13. maj 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom 2018. godine utvrdila da u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja postoje greške i odstupanja u iznosu od 195 milijardi dinara, dok su u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja nepravilnosti iznosile 22 milijarde dinara, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović. Predstavljajući Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu na 73. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, dr Pejović je naglasio da je u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja ustanovljeno 90 odsto grešaka, a u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 10 odsto.

Delegacija DRI na regionalnom seminaru o unapređenju odnosa parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija na Zapadnom Balkanu

10

maj

Delegacija DRI na regionalnom seminaru o unapređenju odnosa parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija na Zapadnom Balkanu

10. maj 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović, sekretar Institucije Milena Milinković i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić, učestvovali su na dvodnevnom seminaru sa temom „Jačanje odnosa parlamenata sa vrhovnim revizorskim institucijama (VRI) u cilju jačanja učinka eksterne revizije Zapadnog Balkana“, održanom u Tirani 9-10. maja.

Delegacija DRI na konferenciji „EU inovacije u reviziji i povećana savetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

08

maj

Delegacija DRI na konferenciji „EU inovacije u reviziji i povećana savetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

08. maj 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije Republike Srbije koju su činili dr Bojana Mitrović, potpredsednik i Željko Motić, državni revizor za metodologiju revizije i razvoj, učestvovala je na konferenciji „EU inovacije u reviziji i povećana savetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“, održanoj 7. maja 2019. godine u Bukureštu u organizaciji Revizorskog suda Rumunije.

Delegacija DRI učestvovala na 5. sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

25

april

Delegacija DRI učestvovala na 5. sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

25. april 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na 5. sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe održanom 24. i 25. aprila u Tirani.

Efekti revizije svrsishodnosti poslovanja i doprinos ekonomičnom i efikasnom upravljanju javnim sredstvima predstavljeni na međunarodnom panelu o reviziji u Istanbulu

18

april

Efekti revizije svrsishodnosti poslovanja i doprinos ekonomičnom i efikasnom upravljanju javnim sredstvima predstavljeni na međunarodnom panelu o reviziji u Istanbulu

18. april 2019. godina

Bruto godišnje isplate za članove komisija i drugih radnih tela kod subjekata revizije, od 2014. do 2017. godine, smanjene su sa 378 na 350 miliona dinara, što je jedan od finansijskih efekata revizije svrsishodnosti poslovanja „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru“, koju je sprovela Državna revizorska institucija, rekao je predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

„Kolegijalni pregled“ DRI - pokazatelj odgovornosti i transparentnosti Institucije

16

april

„Kolegijalni pregled“ DRI - pokazatelj odgovornosti i transparentnosti Institucije

16. april 2019. godina

Odgovor na pitanje „ko revidira revizora“ predstavila je danas na 70. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava OECD/SIGMA koja će ove godine sprovesti tzv. “kolegijalni pregled” Državne revizorske institucije. O tome kako će izgledati taj postupak i koliko je značajan za odgovornost i transparentnost DRI govorio je danas pred poslanicima Odbora i predstavnicima Državne revizorske institucije konsultant OECD/SIGMA, Alister Svorbrik.

Saradnja na svim nivoima vodi ka efikasnijem zdravstvenom sistemu

15

april

Saradnja na svim nivoima vodi ka efikasnijem zdravstvenom sistemu

15. april 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je viziju i misiju DRI i tri osnovna cilja postavljena Strateškim planom DRI za 2019-2023. godine na stručnom skupu koji je pod nazivom „Zajedno gradimo efikasniji zdravstveni sistem“ održan u Novom Sadu.

Održani sastanci službenika za vezu VRI Mreže i VRI EU

11

april

Održani sastanci službenika za vezu VRI Mreže i VRI EU

11. april 2019. godina

Službenik za vezu Državne revizorske institucije, Iva Vasilić Miljić načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, prisustvovala je, u svojstvu učesnika, sastanku službenika za vezu VRI Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda (8. aprila) i, u svojstvu aktivnog posmatrača, sastanku službenika za vezu VRI Evropske unije (9-10. aprila), održanim u Bukureštu. Domaćin sastanka bila je VRI Rumunije, u okviru rumunskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

Predsednik DRI dr Duško Pejović u emisiji „Oko magazin“: DRI ima ostvarene efekte rada, a želimo da oni ubuduće budu i brži i veći

10

april

Predsednik DRI dr Duško Pejović u emisiji „Oko magazin“: DRI ima ostvarene efekte rada, a želimo da oni ubuduće budu i brži i veći

10. april 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izjavio je, gostujući u emisiji „Oko magazin“ na Radio-televiziji Srbije, da postoje korisnici javnih sredstava koji su, nakon sprovođenja revizija, izuzetno dobro napredovali i čije ukupne nepravilnosti iznose ispod pet odsto.

Predstavnici DRI učestvovali na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

08

april

Predstavnici DRI učestvovali na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

08. april 2019. godina

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić, učestvovali su na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT, održanom u Valeti 4. i 5. aprila 2019. godine, čiji je domaćin bila Nacionalna kancelarija za reviziju Malte.

Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije i okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

01

april

Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije i okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

01. april 2019. godina

Vrhovni državni revizori u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 2, Danimir Vulinović i Stojanka Milovanović, prisustvovali su svečanom obeležavanju 20. godišnjice postojanja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije, održanom u Skoplju. Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) učestvovala je i na okruglom stolu „Saradnja vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i Parlamenta“, organizovanom u okviru obeležavanja jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije.

Delegacija DRI učestvovala na okruglom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“

22

mart

Delegacija DRI učestvovala na okruglom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“

22. mart 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, učestvovala je na okrugom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“, održanom 20. i 21. marta 2019. godine u Parizu u organizaciji OECD/SIGMA.

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT u Bernu

20

mart

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT u Bernu

20. mart 2019. godina

Državni revizor Nikola Stefanović i viši savetnik Aleksandar Babović učestvovali su na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT (ITSA) i samoocenjivanju revizije IT (ITASA), održanom u Bernu 19. i 20. marta 2019. godine.

Prihvaćen predlog DRI o maksimalnom broju zaposlenih u 2019. godini

18

mart

Prihvaćen predlog DRI o maksimalnom broju zaposlenih u 2019. godini

18. mart 2019. godina

Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine razmotrili su, a onda i prihvatili predlog Državne revizorske institucije (DRI) da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u DRI u 2019. godini bude 426.

Eksterni nadzor nad javnim finansijama značajan stub Programa reforme upravljanja javnim finansijama

18

mart

Eksterni nadzor nad javnim finansijama značajan stub Programa reforme upravljanja javnim finansijama

18. mart 2019. godina

Državna revizorska institucija će nastaviti da unapređuje postupak revizije, upravljanje ljudskim resursima i jačanje uticaja DRI kroz unapređenje sistemskog praćenja sprovođenja preporuka i komunikaciju, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Učešće DRI na 3. EUROSAI ASOSAI zajedničkoj konferenciji

15

mart

Učešće DRI na 3. EUROSAI ASOSAI zajedničkoj konferenciji

15. mart 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, učestvovala je na 3. EUROSAI ASOSAI zajedničkoj konferenciji, održanoj 11-14. marta u Jerusalimu, u organizaciji VRI Izraela.

Predstavnici DRI učestvovali na obuci o merenju učinka VRI u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

08

mart

Predstavnici DRI učestvovali na obuci o merenju učinka VRI u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

08. mart 2019. godina

Viši savetnik u reviziji Željko Motić i samostalni savetnici u reviziji Milena Vasiljković i Miloš Mandušić učestvovali su u obuci o merenju učinka vrhovnih revizorskih institucija (VRI), u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje, u organizaciji Razvojne inicijative INTOSAI (IDI). Osnovna obuka, koja predstavlja prvu komponentu ovog programa, održana je u Oslu, od 5. do 8. marta 2019. godine. Obuku je pohađalo 16 učesnika iz šest VRI iz Evrope i Azije.

  Svečano dodeljena 59 sertifikata o sticanju revizorskog zvanja državni revizor

07

mart

Svečano dodeljena 59 sertifikata o sticanju revizorskog zvanja državni revizor

07. mart 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović uručio je danas zaposlenima u DRI sertifikate o sticanju revizorskog zvanja državni revizor. Nakon položenih ispita, pred Komisijom za polaganje ispita, a u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sertifikate je dobilo 59 državnih revizora.

Predstavnici DRI stažisti u Evropskom revizorskom sudu

01

mart

Predstavnici DRI stažisti u Evropskom revizorskom sudu

01. mart 2019. godina

Samostalni savetnici u reviziji Danilo Mašković i Radovan Medić, započeli su 1. marta 2019. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnici DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, u ERS boraviće do 31. jula ove godine.

Mentorski rad za timove DRI koji sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja

01

mart

Mentorski rad za timove DRI koji sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja

01. mart 2019. godina

Stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO), Stiven Koldvel i Džes Ford, sproveli su od 18. februara do 1. marta 2019. godine u Beogradu mentorsku podršku u reviziji svrsishodnosti za sve timove DRI koji sprovode ovu vrstu revizije.

Državna revizorska institucija na zajedničkoj sednici odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske nadležnih za finansije i za reviziju

28

februar

Državna revizorska institucija na zajedničkoj sednici odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske nadležnih za finansije i za reviziju

28. februar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, prisustvovala je zajedničkoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava  Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za finansije i budžet i Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održanoj u Banja Luci, 27. i 28. februara 2019. godine. Zajednička sednica održana je u skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske.


Održana obuka za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka

27

februar

Održana obuka za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka

27. februar 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je obuci za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka revizija svrsishodnosti DRI održanoj u Beogradu od 25. do 27. februara 2019. godine.

Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

26

februar

Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

26. februar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je danas, tokom drugog dana radionice „Podrška unapređenju upravljanja i ekonomskog planiranja na nivou lokalnih samouprava radi ostvarivanja ubrzane realizacije Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji“, održanoj u Vrnjačkoj Banji.


Zaposleni u DRI učestvovali na radionici o reviziji finansijskih izveštaja

26

februar

Zaposleni u DRI učestvovali na radionici o reviziji finansijskih izveštaja

26. februar 2019. godina

Ovlašćeni državni revizori i državni revizori, viši i samostalni savetnici, savetnici i mlađi savetnici, učestvovali su na radionici „Revizija finansijskih izveštaja“ koja je održana u Beogradu 25. i 26. februara 2019. godine.

Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

21

februar

Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

21. februar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je o ulozi DRI u unapređenju upravljanja javnim sredstvima, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru na skupu „Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama: građani u budžetskom postupku“, održanom u Aranđelovcu od 18. do 20. februara 2019. godine.

Predstavnica DRI učestvovala na radionici o internoj kontroli sredstava EU u resornim ministarstvima

21

februar

Predstavnica DRI učestvovala na radionici o internoj kontroli sredstava EU u resornim ministarstvima

21. februar 2019. godina

Državni revizor Jovana Arizanović je učestvovala na radionici „Optimizovana interna kontrola sredstava EU u resornim ministarstvima“, koja je organizovana u Centru za izuzetnost u finansijama (CEF) u Ljubljani od 19. do 21. februara 2019. godine.

Revizije svrsishodnosti poslovanja – kako se troše javna sredstva u Srbiji

19

februar

Revizije svrsishodnosti poslovanja – kako se troše javna sredstva u Srbiji

19. februar 2019. godina

Jačanje kapaciteta i povećanje broja revizija svrsishodnosti predstavljaju strateško opredeljenje Državne revizorske institucije (DRI), rekao je danas predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

14

februar

DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

14. februar 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu sa Programom revizije za 2019. godinu, započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava.

Grad Kragujevac povećavao subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine

13

februar

Grad Kragujevac povećavao subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine

13. februar 2019. godina

Generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović predstavio je u Kragujevcu predstavnicima gradske uprave, akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva imedijima, nalaze dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“ i „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“ s ciljem da se ovim zainteresovanim stranama približe nalazi i zaključci izveštaja.

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti predstavljeni u Nišu

12

februar

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti predstavljeni u Nišu

12. februar 2019. godina

Generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović predstavio je akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva, medijima, predstavnicima gradske uprave u Gradu Nišu nalaze dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“ i „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji".

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti - dobra adresa za uočavanje sistemskih problema

11

februar

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti - dobra adresa za uočavanje sistemskih problema

11. februar 2019. godina

Državna revizorska institucija će ubuduće godišnjim programima revizije nastojati da revidira 75 odsto budžeta, izjavio je danas predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović, i dodao da će svi veći gradovi, kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, biti predmet revizije svake godine.


DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

08

februar

DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

08. februar 2019. godina

Veći gradovi u Srbiji biće revidirani svake godine. Revizijom će biti obuhvaćeno 75 odsto lokalnog budžeta na godišnjem nivou.

Predstavnici DRI pohađali obuku o obradi i analizi podataka

07

februar

Predstavnici DRI pohađali obuku o obradi i analizi podataka

07. februar 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su obuci „Obrada i analiza podataka“, održanoj 6. i 7. februara 2019. godine u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru (SKIP) u Beogradu.p

Održana radionica o veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa

07

februar

Održana radionica o veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa

07. februar 2019. godina

Upravljanje konfliktima, komunikacija ka zainteresovanim stranama, veštine uticaja, komunikacijski proces, neverbalna komunikacija, bile su neke od tema koje su predstavljene na radionicama posvećenim veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa, a kojima je prisustvovao deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj institucije (DRI).

Revizori prisustvovali obuci o rodno odgovornom budžetiranju

29

januar

Revizori prisustvovali obuci o rodno odgovornom budžetiranju

29. januar 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je danas treningu posvećenom rodno odgovornom budžetiranju. Na obuci, namenjenoj revizorima, razmatrane su teme koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje kao novijoj praksi i zakonskoj obavezi u sistemu upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji. Takođe, bilo je reči i o rodno odgovornom budžetiranju u kontekstu nadležnosti DRI, kao i praktičnoj primeni ove vrste budžetiranja u aktivnostima i metodologiji DRI.

DRI nije u vanrednoj kontroli Srpskog pokreta Dveri

25

januar

DRI nije u vanrednoj kontroli Srpskog pokreta Dveri

25. januar 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je najviši državni organ revizije javnih sredstava i protivi se upotrebi njenog imena od bilo koga i u bilo kakve dnevnopolitičke svrhe.

Učešće predstavnika DRI na stručnom skupu u Sarajevu

24

januar

Učešće predstavnika DRI na stručnom skupu u Sarajevu

24. januar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili vrhovni državni revizor u Sektoru broj 1 Danimir Vulinović, ovlašćeni državni revizor Mirjana Gačević i državni revizor Gordana Uzelac, učestvovala je na jednodnevnom stručnom sastanku održanom u Sarajevu na temu „Materijalnost u reviziji javnog sektora – sa fokusom na reviziju pravilnosti poslovanja“.

Demanti DRI povodom vesti o reviziji RTS-a

21

januar

Demanti DRI povodom vesti o reviziji RTS-a

21. januar 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) demantuje informaciju koju su objavili mediji da će „Na poziv Upravnog odbora RTS-a Državna revizorska komisija kontrolisati javne nabavke, zarade i honorare u toj medijskoj kući …“.

Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković imenovani za vrhovne državne revizore

08

januar

Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković imenovani za vrhovne državne revizore

08. januar 2019. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je Danimira Vulinovića i Snežanu Trnjaković za vrhovne državne revizore u Prvom, odnosno Trećem sektoru. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta, Vulinović i Trnjaković su preuzelidužnost vrhovnog državnog revizora.